top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

TryggtBoende i DN: Möjlighet till ny start

Just nu tar vi lite plats genom en artikel i Dagens Nyheter som vi är extra stolta över. I artikeln betonas den roll skyddade boenden spelar i att erbjuda en trygg hamn för de som modigt lämnar våldsamma relationer.

En nystart för många

Med nära samarbeten med polis och socialtjänst, är vårt mål att snabbt tillhandahålla säkert boende och nödvändigt stöd. Som VD Joakim Ulmefors uttrycker det: "Vår uppgift är att snabbt fixa ett boende där utsatta kan låsa om sig och känna sig trygga."


Mer än bara tak över huvudet

Samtidigt är det viktigt att betona hur TryggtBoende erbjuder mer än "bara" akut boende. Vi arbetar för att vara en bro till den ordinarie bostadsmarknaden, där individer erbjuds möjligheten att ta över sitt nya hem med ett förstahandskontrakt. Detta är en unik del i vår vision om att underlätta en varaktig och självständig ny start.


Individuellt anpassat stöd

Varje person som kommer till oss har en unik bakgrund och behov. Vårt team av erfarna specialister från tidigare positioner inom socialtjänsten fokuserar på att erbjuda personligt anpassat stöd. Detta kan innebära allt från att hjälpa till med myndighetskontakter, inskrivning av barn i skola och förskola, till att i vissa fall ordna med ny identitet och flytt för ökad säkerhet.


Omfattande upphandling

Sedan starten 2020 har TryggtBoende i Sverige AB haft som mål att erbjuda skräddarsydda helhetslösningar för dem som söker en ny början. Vår vision är att möjliggöra ett tryggt och fredat liv för individer som annars inte skulle ha möjligheten.


Som ett företag upphandlat av ett stort antal kommuner, är vår verksamhet rikstäckande. Detta säkerställer att vi kan erbjuda våra tjänster där de behövs som mest, över hela Sverige.


Vi ser uppmärksamheten i Dagens Nyheter som en möjlighet att sprida medvetenhet om vårt viktiga arbete. Tillsammans tar vi steg mot en tryggare och ljusare framtid för alla.


 

TryggtBoende - teametComments


bottom of page