top of page
Dölj ditt besök | TryggtBoende

Dölj ditt besök

Lämna oss och Dölj att du varit här

Samtliga sidor du besöker och all aktivitet på nätet lagras i din dator. Vill du hindra andra ifrån att få tillgång till den informationen gör du själv en rensning. Men ingen panik - det tar bara ett par knapptryck!

Dölj besök

Tänk på när du rensar cache

Innan du väljer att rensa cacheminnet rekommenderar vi dig att gå till en neutral webbsida. Innan du väljer att rensa alla spår, kom ihåg att om du delar dator med någon annan så raderar även dennes historik. Därför rekommenderar vi att enbart radera din egen historik.

 

Med det sagt är en rensning av historik inte heller helt säkert. Tekniska användare kan spåra raderad information i en dator om personen vet hur man gör. Så surfa gärna i ett inkognitofönster/privat fönster om din webbläsare har tillgång till det. Då sparas inte någon information om de sidor du besöker.

Vilken webbläsare har du?

Internet Explorer 9, 10 och 11 - rensa bort spår

Explorer

Rensa allt

För att ta bort all privat information från en dator, klicka på symbolen som ser ut som ett kugghjul, uppe till höger i webbläsaren. Välj "Internetalternativ".

Du kommer till en ruta med flera flikar, den du ska vara på heter "Allmänt". Klicka på "Ta bort..." Om du vill bli av med alla spår efter att ha surfat bockar du i alla rutorna och klickar på "Ta bort". Observera att det här raderar allt och att du inte kan få tillbaka den information du har tagit bort.

Välja vad du vill rensa

Om du vill välja vad som ska raderas bockar du i en eller flera av kryssrutorna. Då kan du radera temporära filer, cookies, tidigare besökta sajter, formulärdata eller lösenord.

Spara aldrig

För att inga sidor ska sparas när du surfar klickar du på "Inställningar" i fliken "Allmänt". I fältet "Historik" där det står "Antal dagar som sidor sparas" skriver du 0.

För att inte spara lösenord och webbadresser klicka på kugghjulet, välj "Internetalternativ" och sedan fliken "Innehåll". Där det står "Komplettera automatiskt", klicka på knappen "Inställningar". Ta bort bockarna i rutorna.

Firefox - rensa bort spår

Firefox

Rensa allt

Tryck menyknappen som ser ut som tre streck längst upp i webbläsarens högra hörn. Välj "Historik" och klicka på "Rensa ut tidigare historik".

I menyn "Rensa ut tidigare historik" får du upp en listruta och kan du välja "Tidsintervall att ta bort". Välj "All historik". Observera att det här raderar allt och att du inte kan få tillbaka den information du har tagit bort.

Välja vad du vill rensa

I "Tidsintervall att ta bort" kan du också välja att ta bort historik för en viss tidsperiod, från den senaste timmen till den senaste dagen du surfade.

Om du vill välja vad som ska raderas klickar du på "Detaljer" och bockar i en eller flera av kryssrutorna. Du kan välja att rensa besökta sidor och filhämtningshistorik, formulär- och sökhistorik, cache, kakor (cookies), lösenord, aktiva inloggningar (till exempel till ett mejlkonto) och platsspecifika inställningar.

Spara aldrig

För att inte spara någon information när du surfar går du in menyn och väljer "Inställningar". Välj  "Sekretess och säkerhet" och gå till avsnittet "Historik". I menyn "Historik/Firefox kommer att:" väljer du alternativet "Inte spara någon historik".

Om du inte vill att webbläsaren ska ge förslag på webbadresser när du börjar skriva i adressfältet så går du in på menyn Adressfältet/Ge förslag i adressfältet från: och väljer "Ingenting".

Chrome - rensa bort spår

Chrome

Rensa allt

Klicka på symbolen som ser ut som en meny med tre prickar, uppe i webbläsarens högra hörn. Välj "Historik" och "Historik". På sidan som kommer upp väljer går du till rubriken "Sekretess och säkerhet" och väljer "Rensa webbinformation".

Nu får du upp en ruta. För att ta bort allt, bocka i alla kryssrutorna och välj vilket tidsintervall du vill ta bort. Du kan välja att ta bort historik från den senaste timmen till allt genom tiderna. Klicka på "Rensa data". Observera att det här raderar allt inom det tidsintervall du har valt och att du inte kan få tillbaka den information du har tagit bort.

Välja vad du vill rensa

Du kan också välja vilken information du vill radera genom att välja fliken avancerat och bocka i en eller flera av kryssrutorna. Välj ett visst tidsintervall och klicka på "Rensa data" för att ta bort den valda datan inom det valda tidsintervallet. 

Spara aldrig

För att ingen information ska sparas går du till "Inställningar" och avsnittet "Sekretess och säkerhet". Välj "Inställningar för webbplatsen".

I avsnittet "Cookies" kan du välja att "Tillåt att webbplatser sparar och läser data i cookies", dra i reglaget för att förhindra detta. Du kan även välja "Blockera cookies och webbplatsdata från tredje part" genom att dra i reglaget

Under avsnittet "Aviseringar", välj "Fråga innan något skickas" genom att dra i reglaget, så att inte någon webbplats visar aviseringar på skrivbordet utan tillåtelse.

Safari - rensa bort spår

Safari

Rensa allt

I menyn för Safari, uppe i vänstra hörnet, klicka på "Safari" och "Rensa historik". I fönstret som kommer upp kan du välja vilket tidsintervall du vill rensa, från senaste timmen till all historik. När du gjort ditt val, klicka på "Rensa historik". Observera att det här raderar allt för det tidsintervall du valt och att du inte kan få tillbaka den information du tagit bort.

I menyn för Safari kan du också välja "Inställningar". I fönstret som kommer upp ska du stå på fliken "Allmänt" och ställa in menyn "Ta bort objekt i historik:" till "Efter en dag". Historiken rensas då inte på en gång, men automtiskt i slutet på varje dag.

Välja vad du vill rensa

Om du vill välja vad som ska raderas, gå upp till menyfältet men välj "Historik" istället för att klicka på "Safari". Klicka på "Visa historik". Nu ser du vilka sidor som finns sparade i historiken. Ta bort informationen om en eller flera sidor som du har besökt genom att markera den rad du vill ta bort, högerklicka och välj "Ta bort". Du kan också klicka på "Delete" på tangentbordet.

Edge - rensa bort spår

Edge

Rensa allt eller välj vad du vill rensa

Tryck menyknappen som ser ut som en stjärna med tre streck, längst upp i webbläsarens högra hörn. Välj "Historik" och klicka på "Rensa historik".

I menyn "Rensa historik" får du upp en kryssrutor och kan välja vad du vill rensa. När du kryssat i, klicka på "Radera".

Spara aldrig

För att inte spara någon information när du surfar kan du under kryssrutorna välja "Radera alltid detta när jag stänger webbläsaren" genom att dra i reglaget. Då sparas aldrig de data som du kryssat i när du surfar.

bottom of page