top of page
om-oss-kompetens

Vår kompetens

Experter inom Skyddat Boende

TryggtBoende i Sverige AB är ett ungt varumärke skapat av ett team utbildade branschexperter med många år inom skyddat boende. Vi är utbildade i Freda, SARA, PATRIARK samt innehar gedigen utbildning inom kognitiv terapi, kristeori, enskild metodik som MI, ROS-modellen och spetskunskap inom kriminalitet och missbruk.​ Vi är även stolta över att kunna erbjuda risk- och sårbarhetsanalyser enligt ISO 31000:2018.

Utbildning

TryggtBoendes personal har utbildade socionomer, säkerhetsteam, 
behandlingsassistenter.

 

Vidareutbildningar inom personalgruppen: MI, Signs of Safety, Konflikthantering, Förhandling, Familjeterapi - Steg 1, KBT, Risk Management, Samtal om våld, CRA, Craft, Freda, SARA, PATRIARK, Yrkesskolan, BBIC och Skyddstransport

Erfarenhet

Den kunskap och erfarenhet vi besitter gör oss eftertraktade. Vi har erfarenhet av att arbeta i socialtjänsten som utredare inom våld i nära 
relation, handläggare inom barn och familj, samtalsbehandling samt gruppbehandling. Vi  har även varit med i olika projekt så som "Sluta skjut" och "Rimfrost".

Branschexpertis

TryggtBoende besitter en branschexpertis och vi erbjuder kontinuerligt såväl klienter som socialtjänst säkerhetsutbildningar så som 
riskbedömning m.m. Vi har även specialistkunskaper inom skyddstransporter och säkra umgängen.

Förfrågan

Förfrågan ställs på telefonnummer 0735-335492. Vi tar emot förfrågningar året om och dygnet runt via vårt journummer. Om du vill veta mer om hur TryggtBoende är experter inom skyddat boende är du hjärtligt välkommen att mejla till info@tryggtboende.nu 

bottom of page