top of page
Vårt Arbetssätt | TryggtBoende

Vårt Arbetssätt

Detta är hur vi arbetar

TryggtBoende arbetar på uppdrag från socialtjänst och polis utefter de behov som finns för det enskilda ärendet. Vi jobbar med kontaktmannaskap och dygnet runt jour samt skydd enligt våra fyra olika säkerhetsområden. Vi är utbildade i Freda, SARA och PATRIARK.

Upptagningsområde

Vi tar emot placeringar ifrån hela landet. Utifrån att vi arbetar med skydd gör vi en matchning vid förfrågan för att se över vart klienten kan bo och hitta lämplig boendeform. Därefter skräddarsyr vi en säker lösning. TryggtBoende har möjlighet att lösa en säker transport och upphämtning av klienten vid inskrivning. 

Kontaktperson

Varje person får minst två kontaktpersoner som dels har olika uppdrag men båda har regelbundna samtal med utgångspunkt att stötta till självständighet och att hitta sina egna resurser för att skapa ett tryggt och förutsägbart liv med normalitet.

Vi arbetar i team kring varje klient, vi har en utbildad socionom som är ärendeansvarig och håller i uppdraget från socialtjänsten och sköter det traditionella social arbetet. 

Vi har även säkerhetsteam som håller och utbildar kring säkerhetsfrågor. 

Där till har vi social uppsökare som som arbetar med att intrigera och försöka vara med och skapa nya positiva sammanhang mm.

Vi har även tillgång till steg 1 terapeut och sexolog som erbjuds efter behov. 

Samarbeten och Utlägg

Det är våra nära samarbeten med dussintals instanser som socialtjänst, polis, fastighetsägare migrationsverket, rättsväsendet, sjukvård, skolor samt olika advokatfirmor mm. som gör det möjligt att erbjuda skräddarsydda helhetslösningar speciellt framtagna att passa varje individuellt behov.

 

Efter beslut från socialtjänst kan vi vid en akut placering lösa brådskande inköp som exempelvis mat, medicin, kläder mm. 

Förfrågan

Förfrågan ställs på telefonnummer 0735-335492. Vi tar emot förfrågningar året om och dygnet runt via vårt journummer. Om du vill veta mer är du även välkommen att mejla till info@tryggtboende.nu 

bottom of page