top of page
vittnesskydd

Vittnesskydd

Skyddat Boende för Vittnen

TryggtBoende har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta som utförare med att stötta polisen i vittnesskyddsprocesser. Polisen ansvarar för att skydda de människor som blir hotade när det gäller brotts- eller vittnesmål. Det arbete polisen gör är anpassat för att kunna hjälpa människor med olika behov av skydd. Det är där vittnesskydd skiljer sig ifrån traditionella skyddsplaceringar och här kan TryggtBoende vara mycket behjälplig med den spetskompetens vi besitter.

Det finns en brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet i alla polisområden. Den består av brottsoffersamordnare och personsäkerhets-handläggare. Den lokala polisen kan erbjuda åtgärder för de flesta som behöver stöd och skydd om de är utsatta för brott. Polisen bedömer hur stort behovet av skydd är och vilken skyddsåtgärd som ska användas i det enskilda fallet.

 

Några exempel på områden där vi kan hjälpa till

 • Rådgivning

 • Bevakning

 • Transporter

 • Skydd vid rättegångar

 • Hälsa och sjukvård

 • Skyddsutbildning

 • Teknisk genomgång av elektronisk utrustning

 • Säkerhetssamtal

 • Hemlig boendeadress
   

Kontakta oss för referenser

Kontakta oss, vi visar gärna referenser från goda samarbeten med polis, rättsväsende och socialtjänst runtom i landet. Vi har även kontakter med säkerhetsföretag som tillsammans med oss skräddarsyr lösningar för mer komplexa ärenden. Tveka inte för att maila!

bottom of page