top of page
Konsultation | TryggtBoende

Konsultation

Konsultation innan skyddsplaceringen

TryggtBoende brinner för säkra placeringar

TryggtBoende är måna om att varje insats är välplanerad och strukturerad för optimal framgång. Därför erbjuder vi konsultation inför placering då vi med bred erfarenhet inom såväl socialt arbete som skyddsinsatser och säkerhet, tryggar upp där ni eventuellt kan behöva extra planeringsstöd. Det finns flertalet viktiga frågor att besvara innan en placering som exempelvis:

​​

  • Hur kan en person skyddas på bästa sätt?

  • Hur transporterar man en person tryggt?

  • Vilka säkerhetsåtgärder skall vidtas omgående för att förhindra att personen blir röjd?

  • Kan man använda sitt betalkort?

  • Hur uppsöker man vård för barn med gemensam vårdnad?

  • Kan mina djur spåras?
     

Det räcker inte med att stänga av platstjänster för att en teknisk tillhörighet skall vara trygg och säker!!

Kontakta oss för att boka en Placeringskonsultation

Vi utbildar både de placerade och kommuner i de fyra säkerhetselementen (teknisk säkerhet, fysisk säkerhet, personsäkerhet och mental säkerhet). Kontakta oss gärna för att resonera kring skyddsinsatser och placeringsalternativ. Vi skräddarsyr denna typ av insats då det finns flera komplexa faktorer att ta hänsyn till. 

bottom of page