TryggtBoende - Kunskapsportalen

För privatpersoner

Välkommen till TryggtBoendes kunskapsportal

Vi på TryggtBoende tror på att utbilda såväl tjänstemän som privatpersoner så att vi tillsammans har en bredare förståelse och kunskap om våldet i samhället, säkerheten och hur man skyddar sig själv och andra. Här kan du ta del av artiklar, filmer och blanketter för att aktivt agera mot våldet om du ser eller upplever det själv. Välkommen till vår kunskapsportal.