top of page
skyddat-boende-privatperson

För privatpersoner

Välkommen till TryggtBoendes kunskapsportal

Vi på TryggtBoende tror på att utbilda såväl tjänstemän som privatpersoner så att vi tillsammans har en bredare förståelse och kunskap om våldet i samhället, säkerheten och hur man skyddar sig själv och andra. Här kan du ta del av artiklar, filmer och blanketter för att aktivt agera mot våldet om du ser eller upplever det själv. Välkommen till vår kunskapsportal.

TryggtBoende - Blanketter

Civilkurage - Här tar du steget och agerar!

Civilkurage

Denna sida finns till för alla som är kapabla att göra någonting åt våldsbrottssituationer i samhället. Denna sida är under uppbyggnad och inom kort finner du som privatperson alla nedladdnings- och ifyllbara blanketter, länkar, att göra- listor, att tänka på- listor och kontaktinformation du behöver för att göra skillnad för dig själv och/eller någon annan. 

Utsatt

Utsatt

Du som utsatts för våldsbrott kan här finna blanketter, kom ihåg- listor och kontaktinformation som är bra att ha till hands inför, under och efter eventuell flykt. Denna sida är under uppbyggnad och inom kort kommer mer information att finnas tillgänglig för detta segment!

Hjälplista

- Om du behöver fly -

Ladda ned din hjälplista med viktigt att tänka på om du behöver fly hemmet (PDF)

Anmälningsprocessen

- Steg för steg -

Vi tar dig igenom anmälningsprocessen inför det viktiga första förhöret.

Om Skyddade personuppgifter

Här berättar vi mer om hur du ansöker om skyddade personuppgifter (PDF)

Hur får man skyddat boende?

Se filmen som förklarar hur processen ser ut för den som får skyddat boende

Anhörig

Anhörig

Du som anhörig till den utsatts för våldsbrott kan här finna blanketter, kom ihåg- listor och kontaktinformation som är bra att ha till hands som råd och vägledning. Denna sida är under uppbyggnad och inom kort kommer mer information att finnas tillgänglig för detta segment!

Orosanmälan

- Våld i Nära Relation -

Om du är anhörig fyller du i denna orosanmälan och skickar in till socialtjänsten (PDF).

Att stötta som anhörig vid polisanmälan

Om du som anhörig skall finnas som stöd för den utsatta finns här en film om polisanmälan

Vittne

Vittne

Du som bevittnat, sett eller hört våldsbrott utövas mot någon annan finner här blanketter, kom ihåg- listor och kontaktinformation som är bra känna till. Denna sida är under uppbyggnad och inom kort kommer mer information att finnas tillgänglig för detta segment!

Orosanmälan

- Våld i Nära Relation -

Om du bevittnat våld fyller du i denna orosanmälan och skickar in till socialtjänsten (PDF).

Vådsutövare

Våldsutövare

Du som är våldsutövare och söker hjälp för att sluta finner här blanketter, kom ihåg- listor och kontaktinformation till organisationer som exempelvis telefonlinjen "Välj att sluta". Denna sida är under uppbyggnad och inom kort kommer mer information att finnas tillgänglig för detta segment!

Våldsutövare
- Välj att sluta -

"Välj att sluta" är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändras till det bättre.

Nationella
Mansjouren

Här finns möjlighet att ha samtal om exempelvis våld som utövare (och även som utsatt).

bottom of page