top of page
Skyddat Boende vid Avhopparverksamhet | TryggtBoende

Vi är experter på Säkerhet

Säkerhet

Vår expertis inom säkerhet

TryggtBoende är unika i sin bransch med att ha ett omfattande samarbete med säkerhetsexperterna Mindgear som jobbar med teknik- och personsäkerhet. De vi samarbetar med inom säkerhet är experter i sin bransch och anlitas kontinuerligt av kommuner och landsting som konsulter, utbildare och föreläsare i projekt och satsningar där skydd och säkerhet spelar en avgörande roll. 

Områden

Inom skydd och säkerhet erbjuder vi
 

  • Planering inför samt genomförande av säkra transporter

  • Klientutbildning i person- och tekniksäkerhet

  • Risk- och sårbarhetsanalyser

  • Konsultation och utbildning i tekniksäkerhet

  • Konsultation och utbildning inför placeringsinsats

  • Konsultation och utbildning i säkerhetselementen

  • Konsultation och utbildning i grunderna för riskbedömningar

Skräddarsydda säkerhetslösningar

TryggtBoende är stolta över att kunna särskilja sig i framförallt två områden inom skyddade boendelösningar; vår expertis inom skydd och säkerhet samt vår förmåga att erbjuda skräddarsydda och långsiktigt hållbara lösningar för våra klienter. 

Därför hoppas vi att ni vill kontakta oss och berätta mer om er unika situation så att vi kan lägga fram ett förslag speciellt framtaget för er.

info@tryggtboende.nu

bottom of page