top of page
våld-i-nära-relationer

Våld i Nära Relationer

Våld i Nära Relationer

TryggtBoende består av ett team med ViNR- experter som gemensamt identifierat en brist på marknaden vad gäller kvalitativa skydds- och säkerhetslösningar i samband med skyddade boenden. Vi ser helt enkelt stora säkerhetsbrister i branschen och specialiserar oss således på att sätta ordet "skydd" i Skyddade Boendelösningar.

 

Vi samarbetar med några av landets främsta inom person- och tekniksäkerhet och anlitas kontinuerligt av såväl privat som offentlig sektor. Vi brukar prata om hur säkerhet är så mycket mer än kameror och lås på dörren. Ditt teams säkerhet, er klients säkerhet och säkerheten för brottsoffrets anhöriga utgör en flerdimensionell frågeställning som behöver tas i beaktning. Vi anlitas för att genomföra grundliga risk- och sårbarhetsanalyser samt säkerhetsbedömningar ifrån vilka vi tar fram en omfattande handlingsplan för långsiktigt hållbara placeringar.

Vad vi jobbar med

  • Skydd och säkerhet

  • Stödsamtal

  • Barnsamtal

  • Utslussning

  • Trygga flyttar

  • Socialt arbete

  • Konflikthantering

  • Anhörighetssamtal

  • Förstahandskontrakt

  • Risk- och sårbarhetsanalyser

Erfarenhet

TryggtBoende är experter i sin bransch med bred kunskap och lång erfarenhet av socialt arbete, såväl som placerare som utförare. Vi är utbildade i Freda, SARA och PATRIARK, har gedigen utbildning inom kognitiv terapi, kristeori, Signs of Saftey, enskild metodik som MI, ROS-modellen och spetskunskap inom kriminalitet och missbruk.​

 

I tillägg har vi nära samarbeten med säkerhetsexperter som är ledande i landet vad gäller skyddsinsatser för utsatta med varierande hotbilder. Tillsammans kan vi skapa heltäckande, skräddarsydda säkerhetslösningar för så gott som varje scenario. Tveka inte för att ta kontakt med oss för mer information om vår expertis.

Barnen i fokus

Vi på TryggtBoende sätter alltid barnen i främsta rummet och för gärna och ofta det viktiga samtalet om hur barn påverkas av våld i familjen. Vår breda expertis gör det möjligt att skapa skräddarsydda lösningar som stödjer och uppmärksammar barnens behov. Vi har även barnsamordnare och tack vare trygga samarbeten med föräldrar, socialtjänst, sjukvård och psykiatri kan vi erbjuda barnet det stöd de förtjänar.

Kontakta oss för referenser

Tveka inte för att kontakta oss. Vi visar gärna referenser från goda samarbeten med polis, rättsväsende och socialtjänst runtom i landet. Vi har även kontakter med säkerhetsföretag som tillsammans med oss skräddarsyr lösningar för mer komplexa ärenden.

bottom of page