top of page

Socialt arbete

Säkerhet och skydd

Sammanhang och trygghet

Bostad

Välplanerade projekt

TryggtBoende | skyddat boende

Boka din konsultation.

Vi tror att genomtänkta och välplanerade projekt leder till trygga och långsiktigt hållbara placeringar. Vi erbjuder vår expertis inom skydd och säkerhet inte bara för klienten men för dig och hela teamet. Tveka inte för att boka in en konsultation med oss.

Våra tjänster

TryggtBoende är stolta över att kunna erbjuda kvalitativt och skräddarsytt stöd med stort fokus på långsiktig stabilitet och hållbarhet. Vi riktar oss till såväl familjer som vuxna klienter, barn och ungdomar. Vi tror starkt på vikten av att kunna erbjuda hela familjen det stöd som det finns behov för. Vi brinner lite extra för skydd inte enkom för er klient men för er som arbetsteam och klientens anhöriga. Låt oss skapa en handlingsplan med bas i kvalificerade risk- och sårbarhetsanalyser för att säkra en långsiktigt hållbar placering.

Våld i nära relationer

Vi har gedigen kunskap på ämnet ViNR och kan hantera hela processen från transport till skräddarsydd rehabilitering. Eftersom vårt fokus ligger på långsiktigt hållbara placeringar finns även en plan för livet efter placering där vi kan erbjuda trygghet genom exempelvis förstahandskontrakt.

Hedersrelaterat våld

Våra insatser för området "heder" spänner över flera områden och rör allt från rent skydd till traditionellt psykosocialt arbete samt uppbyggandet av ett nytt sammanhang med nya förutsättningar efter en placering. 

Avhopparverksamhet

De insatser vi erbjuder syftar till att bryta negativ utveckling eller en kriminell identitet. Genom vår expertis och olika insatser motiverar vi personen att lämna kriminalitet och dess strukturer för att skapa sig ett nytt liv med nya val.

Vittnesskydd

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att stötta polisen i vittnesskyddsprocesser. Exempel på områden där vi kan hjälpa till är rådgivning, bevakning, transport och skydd vid rättegångar samt säkring av elektronisk utrustning.

Förfrågan

Förfrågan ställs på telefonnummer 010 - 303 07 00. Vi tar emot förfrågningar året om och dygnet runt via vårt journummer. Om du vill veta mer är du även välkommen att mejla till info@tryggtboende.nu 

Trygga helhetslösningar för våldsutsatta

Vikten av att jobba med helheten

Vi arbetar med det traditionella sociala arbetet i kombination med skydd och integration. För oss är det viktigt att arbeta med helheten och skapa delaktighet och förståelse. Våra erfarenheter säger oss att krisen blir mindre om man har en planering för framtiden och fokus på ett nytt sammanhang.

 

De flesta som placeras hos oss är i grunden både resursstarka och drivna att nå fram till ett självständigt liv. Därför erbjuder vi ett brett utbud av tjänster och lösningar inom skyddat boende som kan skräddarsys efter varje enskild individ. 

bottom of page