top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Säkra rutiner med Mindgear

Säkerhet på skyddat boende är av yttersta vikt för att skydda de boende och skapa en trygg miljö för de att återhämta sig i. För att säkerheten på skyddade boenden ska vara så hög som möjligt krävs ibland att man som företag har stöd av extern expertis när det gäller övergripande frågor och även som en form av extern handledning. Vi använder oss av Mindgear!

TryggtBoende och Mindgear support and solutions
Mindgears krisexpertis erbjuder utökat stöd för kunder, klienter och anhöriga.

Säkerhet på skyddat boende

För det första är det viktigt med fysisk säkerhet. Det kan innebära att boendet är beläget på en dold eller hemlig plats med hög säkerhetsnivå. För det andra är det viktigt med en strukturerad och trygg dygnsrytm.


Det innebär att det finns fastställda rutiner för exempelvis öppettider, måltider och aktiviteter. Detta bidrar till en känsla av trygghet och stabilitet, samtidigt som det minskar risken för obehagliga eller farliga situationer.


Utbildade resursteam

Ett annat viktigt moment är att resursteamen kring klienterna är utbildade och kompetenta. Bland annat skall det finnas bred expertis kring konflikthantering, deskalering av våldsamma situationer samt att upptäcka och förebygga hot och risker. Teamens närvaro och förmåga att ingripa vid behov skapar en känsla av trygghet för klienten.


Det är här vi på TryggtBoende flätar in ett tätt samarbete med en extern aktör som stärker såväl team som kund . Vår samarbetspartner Mindgear och deras krisexpertis erbjuder ett utökat stöd som säkrar våra rutiner vid placeringar och ser till att vi alltid har de verktyg som krävs för att ta kloka beslut i varje situation.


Information
Helhetsleverantörer av skyddade boendelösningar

Fokus på skydd

Vi ser oss som helhetsleverantörer av skyddade boendelösningar med fokus på skydd. Det innebär att vi även erbjuder skräddarsydda utbildningar om skydd och säkerhet för team som jobbar med placeringar.


Vi har själva sett hur ett bredare perspektiv på skydd, säkerhet och krishantering skapat tryggare team kring hantering av en klient men också i förlängningen tryggare klienter.


Ett axplock av de intressanta och nödvändiga utbildningar eller stödfunktioner som erbjuds är krisstöd, utbildningen "hot och våld" samt "pdv (pågående dödligt våld)" och en bred krisstöddsupport.


Förutom att uppfylla krav från Arbetsmiljöverkets författningar har de gemensamt att de ökar allmänhälsan på företag och hos klienterna. Det är inte konstigt eftersom utbildningarna bland annat ger ett tryggare självförtroende kring hantering av krissituationer.


Säkra rutiner och en trygg miljö

Säkerheten på skyddade boenden är en komplex och viktig fråga. Det handlar om att skapa en trygg och säker miljö för de boende, där de kan återhämta sig och få den hjälp de behöver, samtidigt som resursteam och anhöriga får stöd och skydd genom rutiner med omfattande säkerhetstänk.


Genom att vidta åtgärder såsom fysisk säkerhet, strukturerad dygnsrytm, kompetenta team med säkra rutiner genom samarbetet med externa aktörer kan säkerheten på skyddade boenden förbättras och tryggheten för de boende stärkas.


Läs mer om Mindgear support and solutions på deras sida.

 

Team TryggtBoende


Comments


bottom of page