top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

MISSION : Tryggad tillvaro

Efter många års arbete med människor i utsatta situationer vet vi att behovet hos våra klienter är både komplext och enkelt. Det handlar om att bygga en grund för att kunna bearbeta trauman och utvecklas mot en trygg vardag. Det är denna grund som ökat antalet vunna upphandlingar, nya kunder och klienter. Det är ett skarpslipat, definierat mål för alla placeringar inom TryggtBoende som vi kallar MISSION : Tryggad tillvaro.

Information
MISSION : Tryggad tillvaro, med fokus på en trygg framtid

En kvalitetsstämpel

Trots att alla i teamet outtalat haft denna grund som gemensam nämnare har vi inte i såhär tydliga ordalag pratat om vad som gör TryggtBoende så speciellt; det är "MISSION : Tryggad tillvaro".


MISSION : Tryggad tillvaro är vår benämning på det som gör att vi står ut ifrån mängden. Det är den knippe med framgångsnycklar i vårt arbetssätt som skapar stolta samarbetspartners, nöjda kunder och trygga klienter.


MISSION : Tryggad tillvaro är den kvalitetsstämpel vi siktar mot för alla våra klienter vid avslutad placering. En stämpel som berättar att denna individ fått en nystart genom oss som fokuserat på att hjälpa klienten att stå på egna ben efter placeringstiden.


För att kunna sätta den kvalitetsstämpeln behöver vårt arbete under placeringstiden vara fokuserat inte bara på rehabilitering utan även skapa goda förutsättningar för framtiden. Exempelvis genom att hjälpa klienten säkra en trygg plats att kalla sitt hem när placeringstiden avslutats. Samt att ge vägledning och möjligheter till att kunna bli ekonomiskt autonoma genom arbete eller studier.


Det är med spänning som vi går in i årets mässperiod med Socialchefs- och Socionomdagarna runt knuten. Vi ser fram emot att visa upp den knippe framgångsnycklar vi använder oss av genom vårt arbetssätt MISSION : Tryggad tillvaro.

 

TryggtBoende


bottom of page