top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Ekonomiskt skydd efter Placering?

Den som söker skyddade boendelösningar finner snabbt en uppsjö av seriösa aktörer. Menyn av tjänster som erbjuds klienten i form av stöd under placeringstiden är flera sidor lång. Men hur anpassade är uppläggen efter den vardag som väntar klienten vid avslutad placering? Och när slutar boendenas ansvar för hur det går efteråt?

skyddat boende
Andreas Karlsson, boendesamordnare på TryggtBoende i Sverige AB

Menyn flera sidor lång

Den som söker skyddade boendelösningar finner snabbt en uppsjö av seriösa aktörer. Menyn av tjänster som erbjuds klienten i form av stöd under placeringstiden är flera sidor lång. Men hur anpassade är uppläggen efter den vardag som väntar klienten vid avslutad placering? Och när slutar boendenas ansvar för hur det går efteråt?


Det är inte ovanligt med klienter som kommer ifrån bland annat ekonomiskt våld. Inta bara har de fråntagits sina rättigheter till en överblick av deras egen privatekonomi, förövaren kan ha tagit höga lånebelopp i brottsoffrets namn och lämnat denne med ett skuldberg att stå till svars för inför banker och mikrolånsbolag.


Ett upplägg för hur man tar tag i och betalar av ”sina” skulder är inte svårt för boenden att erbjuda. Det ingår ofta i planen för att få upp klienten på fötter igen såväl fysiskt som psykiskt. Ofta har man även kommit en bra bit på väg innan placeringstiden är slut. Men sedan då?


Utan boende blir allting annat svårt

Den med höga skulder att betala av har sällan en buffert att köpa bostad för. Det är också ovanligt att ha stått många år i bostadskö på grund av den psykiska misshandel man utsatts av där man övervakats och blivit berövad sin självständighet ofta över en längre tid.


Att bo hos familj är vanligtvis svårt speciellt för offer av hedersrelaterat våld, av förklarliga skäl, men även de som utsatts för ViNR eftersom familjen ofta distanserat sig ifrån offret vid ett eller annat tillfälle när denne varit i förövarens våld. Det är heller inte ovanligt att se familjemedlemmar till våldsbrottsoffret stå på förövarens sida. Så hur ska man lösa sitt boende efter placeringen?


Utan boende blir allting annat svårt att ta tag i, speciellt för den med medföljande barn. Vi vet sedan innan att uppförsbackar i början av sin nystart har lätt för att resultera i återfall, alltså att våldsbrottsoffret går tillbaka till sin förövare.


Ingen tar ansvar efter avslutad placering

Så vad är stödet under placeringstiden bra för om vi som skyddat boende inte har en lösning för vad som kommer sedan? Hur kan vi med gott samvete släppa i väg klienten till en vardag som varken vi eller klientens kommun vill ta ansvar för. Hur hållbart är då det stöd vi ger även under placeringstiden?


Det saknas statistik för hur stor procent av avslutade placeringar som är verkligt lyckade, alltså där våldsbrottsoffret inte återfallit i våldet något år efter att ha fått skyddat boende. Nog beror det på att ingen tar ansvar mer än ett par månader efter avslutad placering.


För mig är det inte en lyckad placering, även om klienten gör fantastiska framsteg under placeringstiden, om vi inte har en plan som gör denne trygg även inför framtiden. Vi behöver tänka utanför ramarna av våra traditionella ansvarsområden för att kunna kalla jobbet avslutat.


Färre återfall och upprepade placeringar

Ett sätt att göra det på är att introducera fastighetsbranschen för den värld i lever i och skapa förståelse för den komplicerade situation våldsbrottsoffer ofta står inför när deras placeringstid är slut. Så har vi valt att jobba i flera år nu och reaktionerna från fastighetsägare och värdar har varit överväldigande positiva.


Efter år av nätverkande med aktörer i fastighetsbranschen kan vi erbjuda våra klienter ett förstahandskontrakt efter avslutad placering. Det lägger en ovärderlig grund av trygghet att bygga sitt nya liv ovanpå. Tak över huvudet gör det möjligt med en adress och med det får vi jobb, skola och dagis åt barnen och på sikt kan man påbörja ett sparande för att säkra sin ekonomiska stabilitet.


Om vi lägger hälften av den energi, tid och resurser som läggs på att stötta klienten under placeringstiden på att också säkra en stabil grund efteråt – speciellt vad gäller den ekonomiska tryggheten - skulle vi se färre återfall och således spara miljonbelopp på att slippa upprepa boendeperioder.


Framförallt vore det intressant att se hur menyn av tjänster som erbjuds klienten i form av stöd under placeringstiden skulle se ut runtom i landets skyddade boenden om det fanns två delar i menyn – en för under placeringstiden och en för vad som kommer efter.

 

Andreas Karlsson

Boendesamordnare

TryggtBoende i Sverige AB


Comments


bottom of page