top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Trauma är ingen Quick Fix

Det tar tid att laga en traumatiserad familj. Det är ett faktum som de flesta socialsekreterare vi kommer i kontakt med är fullt överens med oss om, ändå tvingas de försvara beslut som säkrar en långsiktigt hållbar placering. Men när fokus ligger på "quick fix" är risken överhängande att insatsen hamnar på ruta ett såväl tidsmässigt som resurs- och kostnadsmässigt.

svartvit bild på moder som bär dotter
"Den som tvingas lämna hem, vänner, familj och jobb förlorar stora pusselbitar av sig själv."

Att laga en identitetskris

Den som tvingas lämna hem, vänner, familj och jobb förlorar stora pusselbitar av sig själv. Det i samband med det trauma individen fått utstå för att bli berättigad den omfattande skyddsinsats det innebär att få en ny identitet kan i sig vara ett recept för återfall. Lägg till medföljande barn och deras vardag som involverar skola, vänner och fritidsaktiviteter har vi snabbt ett enormt nätverk som skall knytas om på flera nivåer, allt medan familjen skall känna sig trygg i sina nya sammanhang.


Inget av detta går fort och vi får inte så lättvindigt släppa fokus på familjen bara för att de lyfts ur sitt hotfulla sammanhang in i ett nytt liv. Det är här det långsiktiga skyddet måste prioriteras i samband med det skräddarsydda sociala stödet och förståelsen hos beslutsfattarna för att traumatiserade familjer behöver tid.


Föreställningen om säkerhet

De som inte direkt arbetar med skyddsinsatser kan lätt få föreställningen om att en individ som erhåller skyddad identitet och lyfts från en plats i landet till en annan per automatik är säker. Men det finns många dimensioner som behöver tas i beräkning innan man kan stämpla en person som "säker" och bara för att hotet inte är nära betyder det inte att det är inaktivt.


I vår vardag är vi ständigt övervakade tack vare den teknologi vi lever med och eftersom de flesta lever ett fredat liv behöver vi inte reflektera över hur detta kan användas emot oss. Men den som flyr, och alla i dennes omgivning, behöver utbildas på nytt i hur man använder sina tekniska tillhörigheter för att inte bli sin egen största risk för att bli röjd. Detta är en enormt viktig del att ta i beräkning och arbeta förebyggande med såväl under som efter en placering.

svartvit bild på moder som bär dotter
Vi behöver utbilda beslutsfattarna

En annan risk för utsatta individers och familjers säkerhet är de instanser som skall arbeta för att skydda de. Här har vi vid ett flertal tillfällen sett situationer där säkerheten brustit i handläggningsrutinerna på ett sådant vis att man exempelvis offentliggjort familjers nya personuppgifter så att deras identiteter röjts. Alla instanser som är involverade i skydd av en individ eller familj behöver förstå hur säkerhetsrutinerna fungerar och särskilja på "vanliga fall" och sådana där individer och familjer lever med aktiv hotbild.Öka kunskapen

Många som får skyddat boende har levt väldigt lång tid under hö stress, psykisk och fysisk misshandel. Det tar lång tid att bygga upp en person tillräckligt för att den på egen hand skall orka framåt. Inte bara skall personen leva skyddat och veta att någon letar efter den, man skall ta hand om sig själv och eventuella barn på ny ort och tillsammans skall de skapa nya nätverk utan att få berätta om sin bakgrund.


Vi ser ofta fall där det tar så lång tid som tre månader innan det ens går upp för individerna vad de varit med om, vad de utsatts för och hur deras värld vänts upp och ner på grund av det. Därför behöver man ha ett helhetsgrepp så att man kan sätta in rätt insatser för både vuxna och barn så att förändringsarbetet sker på ett säkert vis. Det är en lång resa som man behöver ha förståelse för när man från högre nivå beslutar vilka långsiktiga resurser och ekonomiska muskler en skyddsinsats får ha. Det är därför viktigt att kunskapen kring behov av skydd och rätt insatser finns i hela organisationen.

 

TryggtBoende

Vi utbildar polis och socialtjänst i skydd och säkerhetstänk! Läs mer Här.

コメント


bottom of page