top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

TryggtBoendes nya VD om en av hans hjärtefrågor : boendenas bortglömda barn

Tidigare enhetschef för socialförvaltningen i Lilla Edets kommun tar över som VD på TryggtBoende och vi gräver i vad han brinner extra mycket för och hur det påverkar framtidsutsikterna för hans nya roll och arbetet på TryggtBoende. Vi ställer tre frågor till Joakim Ulmefors om framtiden inom skyddade boendelösningar.

barn med nallebjörn
Joakim Ulmefors vurmar för barnen på skyddade boenden runtom i landet

"Vad brinner du för?"

- Barnen på skyddade boenden är någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Här tror jag att vi har stora möjligheter att arbeta bättre för att förebygga otrygghet och rotlöshet.


"Varför?"

- När en familj placeras i skyddat boende har vi ofta ett fokus på det primära brottsoffret som i vanliga fall är modern och beredskapen till skydd är stor men det är lätt att inte samtidigt se vad som händer med övriga medlemmar i familjen.


Joakim menar att det ofta är modern som utsatts för psykiskt och/eller fysiskt våld som man behöver prioritera i det akuta arbetet som genomförs hos familjer med skyddat boende. "Det tar mycket resurser och med all rätt eftersom hon inte bara skall bli trygg nog att klara av sitt liv utan även ta hand om och vara stark för sin familj", säger han.


- Men vi vet samtidigt att utanförskap, otrygghet och en avsaknad av sammanhang i sin barndom alla är riskfaktorer som på sikt kan skapa en problematisk uppväxt och prägla livet som vuxen individ.


"Vad kan boendena göra bättre?"

Information
"Vi skall vara en av de som fångar upp"

- Vi behöver vara en av de aktörerna som verkligen fångar upp och ser till att barnen stöttas i en trygg miljö. Det får inte bli så att barnets liv bara sätts på paus under tiden de bor i ett skyddat boende.


Joakim anser att om boendena tar större ansvar för barnens fortsatta utveckling kan man fånga upp och förebygga vad som senare kan bli ungdomar eller vuxna individer som bär med sig traumatiska upplevelser i högre grad än de skulle behöva om insatser sätts in omedelbart för att lindra och stötta.


- Om vi inte tar större ansvar för barnen blir vi delvis ansvariga för barnens känsla av övergivenhet.


Det är vårt ansvar att lägga lika mycket resurser på att jobba för att barn ska känna sig trygga och sedda under tiden som familjerna bor skyddat med oss. Vi har resurserna för att hjälpa både vuxna och barn och kommer lägga större fokus på att barn får en trygg grund att stå på som vuxna och en så trygg och utvecklande miljö som bara möjligt under den period som de bor i våra boenden, avslutar Joakim.


 

Joakim Ulmefors intervjuas av Karolina Frostare på MärkVärdigt


Comentarios


bottom of page