top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

TryggtBoende & MindGear

Sedan en tid tillbaks har TryggtBoende inlett ett samarbete med krisexperterna och utbildarna MindGear för att kunna erbjuda ett utökat stöd för kunder, klienter och anhöriga.

Information
TryggtBoende och MindGear har inlett ett samarbete.

Säkerheten först

Med MindGear säkrar vi varje placering och ser till att alla involverade har de verktyg som krävs för att ta kloka beslut i varje situation.


Vi ser oss som helhetsleverantörer av skyddade boendelösningar med fokus på skydd. Det innebär att vi även vill kunna erbjuda skräddarsydda utbildningar om skydd och säkerhet för team som jobbar med placeringar såväl som klienter och anhöriga.


Vi har själva sett hur ett bredare perspektiv på skydd, säkerhet och krishantering skapat tryggare team kring hantering av en klient men också tryggare klienter. Ett axplock av de intressanta och nödvändiga utbildningar eller stödfunktioner som erbjuds är krisstöd, utbildningen Hot och våld samt erbjudande om krisstöddsupport.


Förutom att uppfylla krav från Arbetsmiljöverkets författningar har de gemensamt att de ökar allmänhälsan på företag och hos klienterna. Det är inte konstigt eftersom utbildningarna bland annat ger ett tryggare självförtroende kring hantering av krissituationer.


Läs mer om Krisstöd, Hot och våld samt Krisstöddssupport i vårt flygblad:


Flygblad - TryggtBoende och MindGear
.pdf
Download PDF • 2.72MB

 

Team TryggtBoende


Comments


bottom of page