top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Förstärkta rättigheter inom skyddat boende

Fantastiska beslut från regeringen om att stärka rättigheterna för både barn och vuxna som befinner sig i skyddade boenden. Vi ser detta som ett viktigt steg framåt i arbetet med att förbättra förhållandena för våldsutsatta individer.

Information
Information

Barnens rättigheter i fokus

I ljuset av att lika många barn som vuxna vistas i skyddade boenden årligen, har det varit av yttersta vikt att dessa barn ges de rättigheter de förtjänar. Genom att reglera skyddat boende som en boendeinsats enligt socialtjänstlagen kommer dessa barn nu att bedömas individuellt.


Deras unika behov kommer att tillgodoses, snarare än att de enbart ses som medföljande till vuxna. Det faktum att barnen också kommer att tilldelas en särskilt utsedd socialsekreterare understryker vikten av att sätta barnens bästa i fokus.


Bättre tillgång till grundläggande tjänster

Vi uppskattar särskilt regeringens fokus på att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård och skolgång för barn i dessa svåra situationer. Tillgången till dessa tjänster är avgörande för barns övergripande välbefinnande och deras framtid.


Stärkt skydd mot oseriösa aktörer

Kravet på tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg är också en positiv förändring som kommer att stärka skyddet mot oseriösa aktörer.


På TryggtBoende står integritet, säkerhet och kvalitet i centrum för vårt arbete. Med detta nya krav kommer alla skyddade boenden att hållas till samma höga standard, vilket i sin tur kommer att förbättra förhållandena för alla inblandade.


Ökat skydd för barn i särskilda situationer

Regeringens beslut att stärka skyddet och stödet för barn vars ena vårdnadshavare inte ger sitt samtycke till vistelsen i det skyddade boendet, samt att skydda dessa barn från kontakt med våldsamma vårdnadshavare, är också avgörande. Denna åtgärd kommer att säkra barns säkerhet och välbefinnande ännu mer.


Ett fortsatt samarbete med regeringen

På TryggtBoende ser vi fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med regeringen och andra berörda aktörer för att implementera dessa viktiga reformer.


Vårt överordnade mål är alltid att erbjuda en trygg och säker miljö för de individer som söker skydd från våld, och med dessa förändringar kommer vi att vara ännu bättre rustade för att uppnå detta mål.


Tacksamhet och framtidstro

Vi är mycket tacksamma för regeringens insatser för att stärka rättigheterna för barn och vuxna i skyddat boende och ser fram emot de positiva förändringarna som dessa reformer kommer att medföra.


Joakim Ulmefors, VD på TryggtBoende


コメント


bottom of page