top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Borde vara kriminellt .

Allt fler söker sig till avhopparprogrammen vilket innebär att skattebetalarna såväl som kommuner och landsting riktar sina blickar mot aktörerna som erbjuder dessa. Det är oss man tittar på. Vi som verkar i branschen av rehabilitering, skydd och säkerhet. And it's not all good.

Oseriösa avhopparverksamheter
"Där det finns pengar att tjäna utan bra regelverk finns risk att även oseriösa aktörer etablerar sig"

Där det finns pengar

Att upphandla placering och behandling utav en avhoppare handlar om många hundratusen för att säkra klientens nya framtid. Och det är väl förståeligt. Det skall till nytt boende, jobb och ett tryggt resursteam kring klienten med allt stöd som försvinner per automatik när man tappar sitt sammanhang i form av familj, släkt och vänner.


Men där det finns pengar att tjäna utan bra regelverk finns det risker att även oseriösa aktörer etablerar sig. En av vilka omnämndes under gårdagens dokumentär där man följde en visselblåsare bakom kulisserna på en av dussintals oseriösa avhopparverksamheter.


Att bedriva en verksamhet vars kvalitet avgörs av vilken kompetens och erfarenhet som leverantören har måste säkerställas av ett yttre regelverk . Att vi inte har fler sätt på vilka att reglera denna bransch är för mig mycket märkligt. Vi på TryggtBoende vill bidra med ett par tankar för framtiden.


Steg ett är stämpeln

Ett starkt första kliv mot en mer reglerad bransch är att göra det tillståndspliktigt att bedriva denna form av verksamhet. Låt oss säkerställa att det finns både rätt kompetens och erfarenhet hos de som bedriver verksamheten och att personalen som möter dessa utsatta individer inte själva är kriminella.


Tillstånd att bedriva verksamhet kan erhållas efter att verksamheten har uppvisat adekvat utbildning och certifiering, fläckfria bakgrundskontroller av samtlig personal och samarbetspartners såväl som verksamhetens ekonomi sett över en fast period bakåt i tiden.


De som får tillstånd för att bedriva denna form av verksamhet blir då valbar i listan över officiellt godkända aktörer, som uppdragsgivare kan välja ifrån vetandes att samtliga redan genomgått omfattande kontroller och möter den standard som förväntas inom branschen.


Bli den förändring du vill se i branschen

Tänk själv att du i din första interaktion som inköpare delges ett omfattande utdrag rörande avhopparverksamhetens bakgrund och lämplighet. Nästa gång det är dags att köpa in liknande tjänster från en annan aktör som visar sig saknar samma underlag - skulle du känna dig trygg med att anlita dem? Antagligen inte.


Genom att bistå våra uppdragsgivare med vad vi anser alla aktörer bör ha tillgängligt sätter vi ett prejudikat som våra uppdragsgivare kan komma att förvänta sig av andra i framtiden. Ett strängt regelverk som reglerar vilken kompetens och erfarenhet en aktör ska ha och bibehålla i sin verksamhet bygger kvalitet och även resultat på de insatser som branschen levererar.


Detta i sin tur ökar möjligheten för människor att få rätt hjälp i sin livssituation vilket minskar lidande och ohälsa för de människor som behöver insatserna. Dessutom spar vi in på samhällets resurser.


Joakim Ulmefors

VD på TryggtBoende

 

Comments


bottom of page