top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Äganderätt eller Heder ?

Det råder en problematisk föreställning i samhället idag om att heder är något influget från mellanöstern. Media blåser på elden genom att nästan uteslutande rapportera om heder som en familjedispyt och det dröjer inte länge innan politiker kastar in invandring som anledningen till att hederskultur ens existerar. I verkligheten har Sverige haft hederskultur sedan långt före dess att invandringen blev en populär syndabock.

svartvit bild på taggtråd
Ropar vi bara heder när äganderätten eskalerat?

Hedern i grupperna

Hedersproblematik har förekommit genom alla tider och många grupperingar tillämpar den. Så många att det inte går att peka på en nationalitet, religion eller folkgrupp. Där det finns giftigt och föråldrat mansideal, internaliserat kvinnoförakt, förlegade traditioner och missriktad stolthet sammanflätat med äganderätt över människoliv där finner du hedersproblematiken.


Hederskultur utgår ifrån olika grupperingars egna normer och livsstilar. Det är en samhällssyn och en tillhörighet. Exempelvis har vi den romska hedern, hedern inom landets religiösa sekter, den jugoslaviska arabhedern och samernas heder. Med tanke på hur många hedersrelaterade förhållningssätt vi har i samhället är det problematiskt att inte förstå hur omfattande hederskontexten faktiskt är. Vi behöver vidga våra vyer från kusiner ifrån mellanöstern till problematiska ideal.


Hedern i brottsligheten

Inom hederskulturen finns samma beteenden och sökmönster som inom den kriminella sfären. Detta gör det ofta lättare för individer ifrån grupperingar med ingrodd hederskontext att falla in i kriminalitet som i mångt och mycket är samma sociala kod man vuxit upp med. Grupperingen medför per automatik en stolthet över tillhörighet kopplat till makt och kontroll som på många vis kan liknas vid hederskontext.


Man vill hävda kränkthet, missanpassning och missgynnsamhet. Heder och stolthet är allt när det kommer till kriminalitet vilket gör hotet väldigt tydligt för avhoppare. Likt stalkers och förövare vid våld i nära relationer upplever gäng att de blivit svikna och förrådda. Med detta som motivation sätter man ett pris på avhoppares huvuden och aktiverar ofta stora nätverk i sin sökinsats för att komma åt individen med ofta dödlig utgång.


När vi jobbar med hedersrelaterat våld inom skyddade boendelösningar använder vi oss utav något som kallas PATRIARK för att bedöma situationen kring hedersrelaterat våld. Detta verktyg skulle med små ändringar i termerna gå att applicera även på det kriminella nätverket men då behöver samhället se över vad som räknas in i normen för hedersproblematik.

svartvit bild på taggtråd
Vi hade kunnat förebygga hedern även i brottslig mening

Hedern i folkhemmet

Problematiken med begreppet ”hederskultur” är att man är snabb att koppla det till religioner, länder och hela folkslag. Detta är ett par farliga skygglappar att sätta på sig eftersom det per automatik blundar för det faktum att heder finns i det svenska folkhemmet oavsett efternamn. Vi behöver börja diskutera heder i alla dess former och inte enbart som de hedersmord vi läser om i tidningen där en kvinna blivit utsatt av en släkting. Hedersmord kan exempelvis också vara en gängkonflikt eller äganderätt till sin partner och stalking med dödlig utgång.


Det vi läser om i tidningen är när en hederssituation eskalerat så till vida att den tagit liv, men heder börjar långt tidigare. Hederskontext börjar exempelvis med att se någon annan som sin ”ägodel” och göra livet surt för den som försöker lämna relationen. Människor som inte kan släppa, känner sig oförrätt och börjar skicka hatiska meddelanden till sitt ex. Beteendet kan eskalera till att skapa problem som att ta lån i den andre personens namn eller anmäla personen som olämplig förälder för att göra uttryck för sin kränkthet.


Dessa typer av hedersbrott läser vi inte om i tidningarna men nog kan vi känna igen denna egenskap i fler situationer än vad som går att försvara med kultur eller folkgrupp? Det är här, när vi slitit bort skygglapparna och valt att se hederskontexten för den mångfacetterade och komplicerade samhällsfråga den är, som vi måste ställa oss en tung fråga; Vart går gränsen för vad vi är villiga att acceptera som hedersbrott idag?

 

TryggtBoende i Sverige AB


Opmerkingen


bottom of page