top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Avhopparens tillit

En skjutning kostar samhället runt 250 tusen kronor och hittills i år har landet haft runt 200 bekräftade skjutningar enligt statistik från polisens hemsida. Bara skjutningarna kostar samhället runt 70 miljoner kronor och då räknar vi inte med den långsiktiga vården av vittnen och anhöriga. Att kalla kriminalitet och organiserad brottslighet kostsam är en underdrift och med det som incitament: Vad får det kosta att erbjuda avhoppare en väg ut?


Vi vill hellre fråga "Vad kostar det att misslyckas?". Det som kan vara dyrare än en kriminell livsstil är avhoppare som skyndas genom processen och hamnar i återfall till följd av systemets dåliga tålamod. Om målet är att "stänga ärendet" behöver vi lägga på kostnaden av att upprepa avhopparprogrammet två till fem gånger om ifall vi vill få fram det riktiga priset. Då landar vi snabbt högt över kostnaden av att erbjuda avhoppare den tid de behöver för att förhindra några återfall alls. Kostnaden av att erbjuda tid för att bygga tillit.

en man som vandrar igenom en tunnel
Avhopparens tillit - framgångsnyckeln i avhopparprogrammet

Kostsamma föreställningar

Den mest kostsamma föreställningen kring avhoppare är den om att kriminaliteten upphör över en natt. Den som levt länge med kriminalitet som livsstil har en lång process framför sig och man skall inte tro att de blir fria kriminaliteten den närmsta tiden. I dessa situationer är det viktigt att ha tilltro till att de gör så gott de kan för att bli fri kriminaliteten och det är även här som det sker missar.


Det är viktigt att arbeta med motivationen och förändra tankemönster för att kunna förändra ett beteende och etablera en ny livsstil. I detta förändringsarbete kan programmet KSL (kriminalitet som livsstil) vara en bra hjälp och en viktig del i att arbeta med sig själv för att förändra sitt beteende. Vi har utbildade programledare i KSL.


Det är inte ovanligt för oss att ta emot avhoppare som försökt lämna förr och berättar hur en av de primära anledningarna till återfallet var upplevelsen av att inte bli behandlad som en vuxen individ som visas ömsesidig respekt. Beslut efter beslut tas över avhopparens huvud och upprepar samma känsla av hjälp- och maktlöshet som låg till grund för beslutet att lämna kriminaliteten i första taget, vilket slutligen resulterat i återfall. Det är så avgörande att vara respektfull, ärlig, rakt och tydlig med klienten.


Tillit - ingen floskel

De avhoppare som kommer till oss söker antingen själv eller inkommer via polisen. Det är inte ovanligt med telefonsamtal från avhoppare som vill veta hur processen går till. Ibland är det redan i detta stadie som vi lägger grund för det förtroende som förvaltas och växer under hela klientens avhopparprocess.


Det må låta som floskler men vi kan inte nog understryka hur viktigt detta är. Det är detta frö av tillit som över tid växer till att exempelvis bli grunden för beslutet att ringa oss istället för en "gammal polare" i stunder av ångest. Dessa känslor kommer och måste ges utrymme hos den som lämnat sitt gamla liv med familj och vänner bakom sig. Då är det viktigt att ha tillit som gör det möjligt för oss att vara närvarande när det finns ångest.

Man som går igenom en tunnel
Avhopparens tillit - en framgångsnyckel

Säkerhet som skyddsnät

En växande riskfaktor för avhopparverksamhet är tekniksäkerhet och hanteringen av klientens digitala tillhörigheter. För avhopparen avser risken att bli röjd av personer ifrån sitt "tidigare liv" en stor del av de orosmoment som uppstår inför och under en placering. Oron är inte ogrundad!


Det faktum att det finns så lite kunskap inom spårningsteknik ute i avhopparverksamheterna idag gör att vi sticker ut som har en diplomerad säkerhetsansvarig. Det är även tillsammans med vår säkerhetsansvarig som vi bygger säkra rutiner för såväl klient som personal, baserade på kvalificerade riskbedömningar. Vår säkerhetsansvarig ser även över beteendemönster och klientens gamla rutiner för att identifiera situationer där det finns hög risk för återfall.


Överkomlig vardag

Utöver dedikerad säkerhetspersonal har vi en beteendevetare på plats att agera myndighetskontakt. Denne jobbar nära klienten för att uppnå enklare mål och sakta men säkert skapa rutiner för en långsiktigt hållbar vardag. Det är många vardagliga situationer (som vi utomstående sällan reflekterar över) som kan kännas som ett berg att bestiga för den som levt ett kriminellt liv. Då är det viktigt att ha någon som kan göra det svåra hanterbart med hjälp av de rätta fysiska och mentala verktygen.


Det tredje stödet vi erbjuder för att säkra och stärka våra avhoppare är den sociala uppsökaren. Tillsammans med den tar klienten ännu ett kliv ifrån ensamheten och skapar nya relationer genom umgänge och aktiviteter. Det kan ofta vara de sociala bitarna i livet som gör vardagen överkomlig. Den sociala uppsökaren kan även hjälpa klienten med att hitta och förvalta nya sociala kontakter och således börja bygga nya nätverk som på sikt hjälper att bibehålla det nya sammanhang som växer fram.


Helhetsgreppet

Det är det 360 gradiga helhetsgrepp vi tar kring situationen för våra klienter som skapar säkerhet. Och vi menar inte "bara" tekniksäkerhet och personsäkerhet men även den personliga tillit våra klienter lägger till oss, som ger de trygghet och förtroende för att vi kan lotsa de igenom denna ofta omtumlande process. Det är en tillit vi förvaltar omsorgsfullt och som i slutändan kan avgöra huruvida de löper hela linan ut och stannar kvar på rätt sida om lagen.

 

TryggtBoende

Comments


bottom of page