top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Höjd säkerhetsstandard - HLR

I en bransch där trygghet och säkerhet är av högsta prioritet tar TryggtBoende nu ytterligare ett steg mot att erbjuda en säker miljö för team, kunder och klienter. Hela teamet är numera utbildat inom HLR (hjärt- och lungräddning) för att självsäkert och lugnt kunna agera vid hälsoakuta situationer.

Information
TryggtBoende höjer säkerhetsnivån med omfattande HLR-utbildning för total trygghet och välmående.

En livräddande resurs

Varje medlem i teamet har numera kunskap om hur man agerar vid andningsstopp, stopp i luftvägar och hjärtstopp samt är kunniga i användandet av hjärtstartare vilket är en kritisk komponent vid akuta hjärtsituationer.


Genom att investera i HLR-utbildning tar vi inte bara hand om våra klienters fysiska säkerhet utan skapar även en känsla av trygghet och förtroende för både boende och deras anhöriga samt kunder och såklart våra egna medarbetare.


Vi anser att utbildad personal inom livräddande tekniker ger en extra nivå av trygghet och visar på vårt engagemang för välmående och säkerhet. Men hur kan kunskap om HLR användas på skyddade boenden?


Snabb respons

Personalen på TryggtBoende kan nu agera snabbt och effektivt vid akuta medicinska situationer. Den snabba tillgången till livräddande åtgärder kan vara avgörande för överlevnad och minimera eventuella skador.


Ökad trygghet

Genom att ha personal som är tränad i HLR skapas en tryggare miljö för boende och deras anhöriga. Detta kan öka förtroendet för TryggtBoende och skapa en känsla av säkerhet hos de boende.


Empatisk hantering

Den utbildade personalen kan inte bara erbjuda livräddande åtgärder utan också hantera situationen professionellt och med empati. Detta skapar en mänsklig och stödjande atmosfär vid svåra stunder.


Förebyggande åtgärder

TryggtBoende kan nu integrera HLR-utbildning som en del av sin övergripande hälsofrämjande strategi. Detta kan inkludera utbildning för boende och personal om förebyggande åtgärder och snabb identifiering av potentiella hälsohot.


Detta initiativ är inte bara en investering i personalens kompetens utan även en markering av påvisat åtagande för att skapa en trygg och stödjande miljö för våra samarbetspartners, kunder och klienter.

 

TryggtBoende- teamet


HLR Certifikat - TryggtBoende i Sverige AB 2023
.pdf
Ladda ner PDF • 324KB


Comments


bottom of page