top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Barnet och laget som lyfter det

Rutiner är en stor del av barnets trygghet i vardagen och därför kan skyddsplacering av familjer med unga barn innebära en utmaning. Här har teamet på TryggtBoende funnit en tillfällig ersättare för de pusselbitar som gått förlorade i aktiviteter och lagsport.

barn som leker på en idrottsplats
Lagsporter kan spela en viktig roll som ersättare av en saknad pusselbit för barn i skyddsplacering.

Barnens behov

Att barnen är en stor hjärtefråga för hela teamet på TryggtBoende i Sverige AB blir allt tydligare när man ser på de resurser som läggs in för barnfamiljer i deras skyddade boenden.


”Ibland kan barnens behov hamna i andra hand när en skyddsplacering genomförs” förklarar VD Joakim Ulmefors och fortsätter ”det är såklart inte meningen men när fokus är att skydda hela familjen ifrån förövaren kan individens behov nedprioriteras och det gäller även barn och ungdomar”.


Joakim berättar att det är i dessa tillfällen då barnen behöver som mest stöd i form av trygghet, självförtroende och självkänsla. Annars blir det svårt att klara av den konstiga situation de befinner sig i som tagen ur sin vardag och satt i skyddat boende.


Nya sammanhang

”Men det är ingen liten pusselbit vi skall sätta tillbaka” säger Joakim. Han hänvisar såklart till barnets tidigare rutiner med hem, skola, vänner, lärare och fritids. ”…men vi har funnit att det inte handlar så mycket om att sätta tillbaka som att skapa en tillfällig ersättare” fortsätter han.


En av TryggtBoendes viktigaste uppgifter med barnen är nämligen att, med hjälp av aktiviteter utanför skoltid, skapa nya sammanhang i vilka de får den bekräftelse och stimulans som minskat i den kritiska fasen mellan uppbrott och placering.


”Speciellt fritidsaktiviteter där barnet är del i ett lag kan verka extremt förmånligt för ett barn”. I lagsporter ser barnet att dess egna prestation bekräftas av teamet vilket höjer självförtroende och självkänsla menar han. ”Och det utanförskap man kanske upplevde tidigare minskar i takt med att barnet får utveckla sina förmågor tillsammans med nya vänner.”


Behovet - i ständig rörelse

I många skyddade boenden är detta en förhoppning för de barn som tas emot men hos TryggtBoende är det en prioriterad del av planen för barnets egna resursteam. Del i deras uppgifter är att underlätta för barnen att komma in i förskola, skola och aktiviteter utanför skoltid samt att ta fram en form av aktiviteter som fyller just de behov barnet har i nuläget.


”Ett barns behov av trygghet är i ständig rörelse och vi anpassar oss löpande” säger Joakim och avslutar ”och det är enormt givande att se hur kurvan i början av barnets placeringstid jämnar ut sig i takt med att de aktiviteter vi förser barnet med hjälper det tillbaka till en vardag i trygghet och normalitet”.


TryggtBoende har under flera års tid haft ett beprövat upplägg för barn i skyddat boende, där planering av fritidsaktiviteter som del i det psykosociala arbetet utgjort en viktig grundpelare i barnets nya, trygga vardag.


Intervju med VD Joakim Ulmefors, 15e maj 2023 - TryggtBoende i Sverige AB

 

Läs mer om TryggtBoendes skyddade boendelösningar här.

Comments


bottom of page