top of page
TryggtBoende i Sverige AB

TryggtBoende

TryggtBoende anlitas av polis och socialtjänst för sina beprövade skyddade boendelösningar där över 85% av klienterna får en stabil och trygg boendesituation även efter placeringtiden. Boka er placeringskonsultation idag!

Vad vi gör

När den våldsutsatta behöver skydd och säkerhet, stöd och vägledning samt en flexibel och trygg boendelösning.

Våld i Nära Relationer

Vi är experter på kvalitativt skydd av brottsoffer vid bl.a. Våld i Nära Relationer.

Hedersrelaterat våld

Heder är en komplex våldsform att bekämpa. Läs hur vi arbetar med hedersrelaterat våld.

Vittnesskydd

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att stötta polisen i vittnesskyddsprocesser.

Avhopparverksamhet

TryggtBoende erbjuder avhopparverksamhet för kriminella som vill börja om.

TryggtBoende riktar sig till individer som levt i våld i nära relation, hedersrelaterat våld, individer som är i behov av vittnesskydd, samt avhoppare som valt att lämna en kriminell livsstil. Vi arbetar på uppdrag från socialtjänst och polis och erbjuder kvalitativt skyddat boende i större delen av Sverige. TryggtBoende har utbildad personal med bred erfarenhet av socialt arbete samt arbete med risk och skyddsbedömningar för dessa målgrupper.

bottom of page