Skyddat Boende i Sveriges Län | TryggtBoende

När den våldsutsatta behöver

skydd och säkerhet, stöd och vägledning samt en flexibel och trygg boendelösning.

Senaste artiklarna

Vi som jobbar på TryggtBoende publicerar allt från bransch- och företagsnyheter till insikter direkt ur vår vardag, i form av artiklar. Denna plattform används även som språkrör för anonyma eller publika gästskribenter som kan vara allt ifrån kända namn till anonyma före detta klienter.

Vad vi gör

Skyddat boende

Vi arbetar med personer i akut behov av stöd och skydd. Läs mer om vår verksamhet här.

Hedersrelaterat våld

Heder är en komplex våldsform att bekämpa. Läs hur vi arbetar med hedersrelaterat våld.

Vittnesskydd

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att stötta polisen i vittnesskyddsprocesser.

Avhopparverksamhet

TryggtBoende erbjuder avhopparverksamhet för kriminella som vill börja om.

TryggtBoende riktar sig till individer som levt i våld i nära relation, hedersrelaterat våld, individer som är i behov av vittnesskydd, samt avhoppare som valt att lämna en kriminell livsstil. Vi arbetar på uppdrag från socialtjänst och polis för att kunna erbjuda skyddat boende i de flesta av Sveriges län. TryggtBoende har utbildad personal med bred erfarenhet av socialt arbete samt arbete med risk och skyddsbedömningar för dessa målgrupper.

Skyddat Boende i Sveriges Län | TryggtBoende

Skyddat boende

 

Skyddat boende i de flesta av Sveriges län

Hos oss får utsatta skydd och stöd för att påbörja en bearbetning av sina upplevelser med professionell hjälp. Vi kan initialt erbjuda skyddat boende och akut krisstöd i de flesta av Sveriges län. Vi är även behjälpliga i kontakten med myndigheter (t.ex. polis, socialtjänst och sjukvård). 
 

Vi kan göra risk och skyddsbedömningar enligt Freda, PATRIARK och SARA. Vi arbetar på uppdrag från socialtjänst med de behov som finns. Vår tanke är att familjer som är placerade ska kunna börja skola, barnomsorg, arbete eller liknande för att etablera sig på orten och inte behöva flytta mer än nödvändigt. 
 

Kvalitetsfokus

Vårt kontinuerliga kvalitetsarbete genomsyrar hela vår organisation. Kvalitetsarbetet är strukturerat och vi arbetar med att planera, utvärdera, utveckla och följa upp kvaliteten i samtliga arbetsmoment och processer.

 

För oss innebär kvalitet att våra insatser baseras på individens behov och önskemål såväl som evidens, kompetens och beprövad erfarenhet. Vi strävar efter att möta varje individ med medkänsla, förståelse, engagemang och kompetens.

Människan i Fokus

Vi arbetar med att sätta varje människa i fokus, att lyssna in och guida dem vidare i processen framåt. För att lyckas med detta så har vi en boendekedja med olika sorters stödboende, skyddat boende och öppenvård i flertalet av Sveriges län.

 

Detta möjliggör för oss att erbjuda ett individ- och behovsanpassat stöd med möjlighet till både utslussning och eget förstahandskontrakt när man är färdig i processen.

Riskanalys

Vi genomför efter uppdrag en risk- och sårbarhetsanalys enligt ISO 31000:2018, där vi genomlyser offer, förövare och nätverk.

 

Vi går igenom viktiga faktorer som på både kort och lång sikt kan påverka offret i negativ riktning, men vi påvisar även möjliggörare för ett tryggt och säkert liv framöver.

 

Denna analys får ni skriftligt och kan användas som ett underlag för framtida planering. 

Värderingsstyrd Organisation

Vi är en organisation med visionen att förbättra människors liv genom att bidra till deras utveckling och självständighet. Tack vare ett unikt samarbete med dussintals hyresvärdar kan vi erbjuda skyddat boende i flertalet utav Sveriges län.

Viktiga branschaktörer

Skyddat boende
Skyddat boende
Skyddat boende