tryggtboende-i-sverige-ab
tryggtboende-i-sverige-ab

TryggtBoende

TryggtBoende anlitas av polis och socialtjänst för sina skyddade boendelösningar med hög procent klienter som efter sin placering fått en stabil boendesituation. Fråga oss om MISSION : Tryggad tillvaro, vårt framgångsrecept som skapar nöjda samarbetspartners, kunder och klienter.

Vad vi gör

När den våldsutsatta behöver skydd och säkerhet, stöd och vägledning samt en flexibel och trygg boendelösning.

Våld i Nära Relationer

Vi är experter på kvalitativt skydd av brottsoffer vid bl.a. Våld i Nära Relationer.

Hedersrelaterat våld

Heder är en komplex våldsform att bekämpa. Läs hur vi arbetar med hedersrelaterat våld.

Vittnesskydd

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att stötta polisen i vittnesskyddsprocesser.

Avhopparverksamhet

TryggtBoende erbjuder avhopparverksamhet för kriminella som vill börja om.

TryggtBoende riktar sig till individer som levt i våld i nära relation, hedersrelaterat våld, individer som är i behov av vittnesskydd, samt avhoppare som valt att lämna en kriminell livsstil. Vi arbetar på uppdrag från socialtjänst och polis och erbjuder kvalitativt skyddat boende i större delen av Sverige. TryggtBoende har utbildad personal med bred erfarenhet av socialt arbete samt arbete med risk och skyddsbedömningar för dessa målgrupper.