top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Att bygga en Avhoppare

Vanligtvis tar det omkring ett och ett halvt år för en avhoppare att bli drogfri och kriminellt fri, att utbilda sig, hitta jobb och få en egen bostad. Men den riktiga resan handlar om allt som sker på insidan under denna tid.

Information
De som avslutar vårt avhopparprogram kan klara av att styra sitt eget liv utan hjälp från oss eller socialtjänsten.

Varför lämna kriminalitet ?

Kronisk stress och paranoia är absoluta självklarheter hos yrkeskriminella. Tiden för någon form av hederskodex "tjuvar emellan" är sedan länge förbi och ju högre upp i kriminaliteten desto grövre är förräderiet.


Att dessutom veta om att du sviker familj, släkt och vänner genom den livsstil du valt ligger som en tung börda över avhopparens axlar och bidrar starkt till beslutet att göra en förändring.


När de inser att livet kan vara enklare och mindre stressfyllt, infinner sig en stor lättnad. För många handlar det också om att återfå kontakten med sina familjer – föräldrar, syskon, barn och partners.


Målet är att kunna säga att de nu lever ett laglydigt liv vilket inte bara ger sinnesfrid för de själva, nära och kära känner sig tryggare med att återuppta kontakt. Det är en stor revansch att kunna göra sina föräldrar stolta igen och att återförenas med sitt gamla, icke kriminella nätverk.


En tråkig legend

En av de första och viktigaste delarna av vårt arbete är att hjälpa avhopparna att "bygga en legend" – en bakgrundshistoria som de kan berätta för klasskamrater, kollegor, grannar och vänner på sin nya bostadsort.


Det är en historia som ligger nära sanningen men utesluter de kriminella delarna. Detta ger avhopparen en trygg chans att börja om utan att ständigt påminnas om sitt förflutna eller hamna i trubbel under sin resa mot att bli en vanlig samhällsmedborgare.


Bakgrundshistorian skall vara så omfattande att den ger tillfredsställande svar på allt kallprat och nyfikna frågor från nya bekantaskaper. Svaren skall heller inte vara fantastiska eller utsvävande så att det är någonting åhöraren lägger på minnet och sprider vidare.


Bara en vanlig, tråkig bakgrundshistoria som skapar oengagerade nickningar och helst genererar frågor som styr över på någonting annat mycket mer intressant. Det är inte någon otrolig legend vi bygger här, bara en gammal hederlig Svensson-Svensson.


Konsten att sälja hopp

Det viktigaste och kanske svåraste vi gör är att ge klienten hopp. Detta handlar mycket om mod och vilja – att våga tro på en framtid utanför kriminaliteten, att se sig själv som en vanlig person, och att tro på sina förmågor.


Vi boostar deras självförtroende och mod men det räcker inte med att säga "du klarar det", vi behöver visa att vi verkligen vet vad vi pratar om och tror på att det är möjligt oavsett klientens bakgrund eller förutsättningar.


Det kan vi göra utan att ljuga eftersom vi hjälpt så många avhoppare till ett nytt sammanhang i livet. Vi vet att det är möjligt för att förändra sitt liv. Men att övertyga en person som har varit kriminell i många år att det finns ett annat liv kan vara en av de svåraste uppgifterna och samtidigt en av de mest givande.


Framgångsnycklar

Vår framgång bygger på ett strukturerat arbete på många nivåer. Vi hjälper avhopparna att bryta med kriminaliteten och de kriminella mönstren de tidigare levt i för att bli accepterade i samhället.


Vanligtvis tar det omkring ett och ett halvt år för en avhoppare att bli drogfri och kriminellt fri, att utbilda sig, hitta jobb och få en egen bostad. Under denna tid hjälper vi dem att skapa avbetalningsplaner med Kronofogden och andra fordringsägare.


Vi flyttar de till trygga miljöer, bort från utsatta områden, så att de kan smälta in och börja om på nytt. Genom att tidigt i placeringen styra klienten mot utbildningar som leder till arbete kan denne bli godkänd som hyresgäst i slutet av placeringen så att de kan få sitt eget boende.


Vi är särskilt stolta över hur många av våra avhoppare som lämnar oss med både jobb och bostad, utan att längre behöva kontakt med socialtjänst eller oss. De har blivit fria från sitt tidigare kriminella liv.


Intervju med VD Joakim Ulmefors

 

TryggtBoende


Comments


bottom of page