top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Bygga team för skyddat boende

Vi står mitt i en expansiv fas och rekryterar för fullt för att möta den höga efterfrågan på skyddade boendelösningar från polis och socialtjänst. Detta sätter högre krav än någonsin på vår förmåga att bygga och upprätthålla säkra och effektiva team. Vår VD Joakim Ulmefors delar med sig av hur vi tänker när vi bygger team från scratch.

Information

För en högre standard

”Vi vet att ett starkt team inte bara leder till bättre vård för våra boende utan också till en mer tillfredsställande arbetsmiljö för vår personal,” säger Joakim. En av de viktigaste aspekterna av vårt arbete är att ständigt förstärka kompetensen och sammanhållningen inom teamen.


Vi använder verktyg som GDQ (Group Development Questionnaire) för att utvärdera vårt teamarbete och identifiera områden för förbättring. Jag utbildades av Susan Wheelan redan 2008 och har sedan dess aktivt använt de kunskaperna i teambyggande.


Utöver detta lägger vi stor vikt vid att utveckla vårt arbete med individerna som kommer till oss, särskilt med fokus på barnperspektivet enligt Barnkonventionen. ”Genom att erbjuda fortbildning och vidareutbildning ser vi till att våra team är fullt rustade att möta varje individ som kommer till oss, på deras villkor” förklarar Joakim.


För arbetsklimat och teamanda

För att främja ett positivt arbetsklimat och stärka teamandan använder vi strategier som öppen kommunikation och kollegial granskning. Vi uppmuntrar till att dela bekymmer och framgångar för att lära av varandra och hitta gemensamma lösningar.


”Det är extremt viktigt att vi hör varandra, inte bara för att kunna debriefa i svåra situationer men för att lära av varandra” tillägger Joakim och fortsätter ”... det är inte ovanligt att vi finner flertalet nya sätt att lösa en situation bara för att en i teamet delat med sig och bett om hjälp”.


För maximalt engagemang

Vi tror starkt på att inkludera personalen i beslutsfattandet. Genom att göra dem delaktiga i besluten kring hur vi tar emot och stöttar våra klienter främjar vi ett ökat engagemang och en starkare yrkesidentitet.


”Det är viktigt att de som jobbar med våra klienter är en drivande del av att utveckla de rutiner och funktioner som de behöver för att få en fungerande vardag”. Annars riskerar vi att förlora effektiviteten i rutinerna och lägga för mycket administrativt tänk i någonting som behöver flyta på organiskt, förklarar han.


För en trygg arbetsmiljö

Att kontinuerligt utvärdera våra teamens prestationer är en annan viktig del av vårt arbete. Genom att genomlysa deras processer och dra lärdomar av deras erfarenheter kan vi förbättra vår verksamhet och ge ännu bättre vård och stöd till våra boende.


”Det finns få verktyg att mäta teamens prestationer som våra kunders och klienters feedback” säger Joakim. Han säger att det är viktigt med kontinuerliga avstämningar på flera plan för att säkerställa att arbetet går i rätt riktning med fokus på en tryggad tillvaro för den boende under och efter placeringstiden.


För rätt balans

”Det är enormt givande att träna sina synvinklar från andras perspektiv” utbrister Joakim och fortsätter ”det kan fungera som nycklar att låsa upp många situationer och är någonting vi uppmuntrar till internt”.


Öppna och ärliga diskussioner om inkludering och mångfald är viktiga för att skapa en trygg och respektfull miljö för både personal och boende. Genom att uppmuntra till olika perspektiv och att bidra med tidigare erfarenheter samt göra miljön tillåtande med högt i tak, skapas en mer dynamisk och effektiv arbetsplats.


För att möta utmaningar

En av bolagets utmaningar är att balansera tillhandahållandet av tillräcklig personalstyrka med att upprätthålla högkvalitativ vård och stöd inom deras boenden. De ser till att deras personal har möjlighet till återhämtning och stödjer dem genom svåra situationer för att säkerställa långsiktig hållbarhet, trygghet, kompetens och engagemang.


Genom att arbeta tillsammans som ett enhetligt och sammanhållet team strävar de efter att möta utmaningarna och erbjuda den bästa vården och stödet för deras boende.


- Ur intervju med VD Joakim Ulmefors, 2a april 2024


 

Söker du TryggtBoende ?

Söker du en samarbetspartner i form av ett bolag som tillhandahåller skräddarsydda skyddade boendelösningar med stort fokus på barnperspektivet och långsiktig hållbarhet? Söker du en arbetsplats med högt i tak för viktiga diskussioner och stark gemenskap?


Besök oss!Comentários


bottom of page