top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Flykt mot Julfrid

December är månaden då många av oss omfamnar traditioner och längtar efter den varma känslan av julmys. En självklar tid av gemenskap, kärlek och glädje? Tyvärr är detta inte fallet för alla. För de som lever i våldsamma nära relationer är julen snarare en förhöjd hotbild och en intensifiering av de utmaningar och faror de möter dagligen.


Hand och ljusslinga
December förstärker hotet för de i våldsamma nära relationer

Våld och julstress

För de som utsätts för våld i nära relationer blir julen och nyåret en extra komplicerad period. Stressen och förväntningarna som omger högtiden kan förvärra redan ansträngda situationer. Hemmet, som för många symboliserar trygghet och värme, kan för dem bli en plats fylld av rädsla och ångest. Många vill inte fira jul i sina egna hem av rädsla för övergrepp och konflikter.


En fristad för julfriden

I denna mörka verklighet blir skyddade boenden en avgörande del av att skapa frid för de som utsätts för våld. Vi erbjuder en fristad där de kan finna säkerhet, stöd och en möjlighet att återhämta sig. Under jul och nyår kan dessa boenden bli en viktig källa till tröst och lugn för de som behöver fly från de farliga situationerna i sina egna hem.


Vad är Julen?

Julen är en tid av reflektion och medmänsklighet. Att tänka på dem som inte har möjlighet att uppleva julmys i sina egna hem är ett steg mot en mer medveten och inkluderande gemenskap. Genom att stödja och lyfta fram arbetet med skyddade boenden kan vi alla bidra till att skapa en tryggare och fridfullare jul för dem som behöver det mest.


Det är viktigt att vi som samhälle reflekterar över julen och blir medvetna om de skuggsidor som finns. Vetskapen att julfriden inte är en självklarhet för alla kan åsidosätta önskan om att få och framhäva viljan att stödja och ge till de som behöver som allra mest just nu.


- TryggtBoende -teamet


Vi jobbar i jul. Kontakta oss för akutplacering!


Comments


bottom of page