• TryggtBoende

Lagförslag som sätter press

Regeringen lade den 3 mars 2021 fram ett lagförslag som innebär att det är olagligt att utsätta barn för att bevittna våld i hemmet samt i nära relationer. Det är ett steg i rätt riktning för barns rättigheter men det ställer ett högt krav på alla i barnets omgivning.

Många barn upplever våld och andra övergrepp i hemmet

Måste våga fråga

Många barn upplever våld och andra övergrepp i hemmet. I många fall får den som begår våldsbrott i hemmet fortsatt vårdnad eller umgänge med barnen. Regeringen lade den 3 mars 2021 fram ett lagförslag som innebär att det är olagligt att utsätta barn för att bevittna våld i hemmet samt i nära relationer.


Detta lagförslag kommer gå under namnet barnfridsbrott

Detta lagförslag kommer gå under namnet barnfridsbrott och kan komma att börja att gälla i juli 2021. Straffet kan leda till fängelse. Men för att inte göra lagen tandlös måste människor som möter barn ta sitt ansvar. Vi måste våga fråga och agera!


Lagrådsremiss: Barn som bevittnar våld

TryggtBoende


  • LinkedIn
  • YouTube
  • Facebook
  • TikTok

TryggtBoende I Sverige AB    |     BOX 6009, 400 60 Göteborg     |    info@tryggtboende.nu     |     +46(0) 73-533 54 92

Skyddat Boende i Sveriges Län | TryggtBoende

TryggtBoende har som mål och vision att genom skräddarsydda helhetslösningar möjliggöra en nystart för alla individer som inte annars tillåts leva ett fredat liv.

© TryggtBoende i Sverige AB, 2021