top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Lagförslag som sätter press

Regeringen lade den 3 mars 2021 fram ett lagförslag som innebär att det är olagligt att utsätta barn för att bevittna våld i hemmet samt i nära relationer. Det är ett steg i rätt riktning för barns rättigheter men det ställer ett högt krav på alla i barnets omgivning.

svartvit bild på barn med nallebjörn
Många barn upplever våld och andra övergrepp i hemmet

Måste våga fråga

Många barn upplever våld och andra övergrepp i hemmet. I många fall får den som begår våldsbrott i hemmet fortsatt vårdnad eller umgänge med barnen. Regeringen lade den 3 mars 2021 fram ett lagförslag som innebär att det är olagligt att utsätta barn för att bevittna våld i hemmet samt i nära relationer.


Detta lagförslag kommer gå under namnet barnfridsbrott och kan komma att börja att gälla i juli 2021. Straffet kan leda till fängelse. Men för att inte göra lagen tandlös måste människor som möter barn ta sitt ansvar. Vi måste våga fråga och agera!


Lagrådsremiss: Barn som bevittnar våld

 

TryggtBoende


Commenti


bottom of page