skyddat-boende-utbildningar

Utbildningar

Utbildningar inom Skyddat Boende

Ökad förståelse ger ökad säkerhet

TryggtBoende har utbildningar för ökad kompetens hos placerare, utförare och klienter. Utöver våra färdiga teman skräddarsyr vi även material efter era behov och instanser. Nedan ser du teman för några av våra mest uppskattade utbildningar. Klicka på pilarna för att be om hela upplägget så kommer det via mejl alternativt om du vill diskutera ett skräddarsytt upplägg på samma eller liknande tema.

Innan placeringen

- en investering -

En utbildning i vikten av strukturerad och noggrann planering inför en placerings-insats. Ge dig och teamet de bästa förutsättningarna för en lyckad placering.

Grundutbildning i de 4 Säkerhetselementen

En utbildning i teknisk och fysisk säkerhet. Lär dig stänga hitta- och spårningsfunktioner samt scanna tekniska tillhörigheter. Vi lär oss även om rörelse- och beteendemönster för att inte bli röjda m.m.

Umgängesstödjare

- När du är trygghet -

Här går vi igenom hur man skapar ett tryggt umgänge när exempelvis barn och kvinnor är placerade i skyddat boende. Vi berör risk med transporter, konflikter, lokalanpassade miljöer och visitation av gåvor.

Risk- och Sårbarhetsanalyser

Vi lär oss göra en bakgrundskoll på förövaren och dess nätverk för att kontrollera de primära och sekundära sökarna. En fördjupande kurs i kartläggning av var våra klienter kan känna sig trygga.

Tekniksäkerhet

- En stalker på fickan -

En föreläsning om hur vi försäkrar vår insats genom att förstå hur teknisk spårning fungerar och vad i vår vardag som går att spåra. Mycket uppskattad och värdefull utbildning med teknikfokus.

Hederns påverkan på offrets framtid

Vi berör exempelvis vad- och hur hederns olika kulturer och strukturer påverkar offrets möjligheter till ett tryggt liv. Det finns gemensamma nämnare inom de olika hederskulturerna så som kontroll och skam.

Mentalsäkerhet

- Lugn i Krisläge -

Denna utbildning handlar om hur du behåller lugnet och lär dig hantera det adrenalinpåslag som kan komma vid olika högrisksituationer i arbetet. Verktygen du behöver för kontroll i högstressituationer.

Grunderna för Riskbedömningar

Vad är en riskbedömning? Vad är syftet och när gör man den? Hur? Vi går igenom positiva och negativa risker och dess påverkan. Denna utbildning innehåller en Workshop så att alla får öva praktiskt.

"Vi bjöd in de för en föreläsning på vårt team-möte, detta var lyckat och vi fick med oss massor med nyttigt material. De kommer nu att träffa barn och unga för att prata om heder och hur man ska tänka kring kommunikation och skydd."

Nöjd deltagare från en föreläsning om Heder

"Jag hade blivit röjd 3 gånger sedan träffade jag äntligen kunniga personer som både gick igenom min telefon men även lärde mig vad och hur jag själv skulle göra."

Nöjd deltagare från en föreläsning om Tekniksäkerhet