top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Vad är våld?

I denna informativa artikel berättar vi om de vanligaste typerna av våld och ger exempel på sätt dessa kan yttra sig. Du som hellre ser vår film kan scrolla ner i artikeln så ligger den där. Följ gärna vårt YouTube- konto för fler informativa filmer som berör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, vittnesskydd och avhopparverksamhet.

svartvit bild på man som håller sig för pannan
Våld kan yttra sig på ett flertal vis. Här listar vi de vanligaste typerna av våld.

Vad klassas som våld?

Våld kan yttra sig på följande vis

  • Fysiskt våld Handlingar riktade mot din kropp så som knuffar, slag och sparkar.

  • Psykiskt våld Nedvärderande och kontrollerande beteende. Trakasserier, hot och kränkningar. Ett aggressivt beteende som skrämmer dig.

  • Sexuellt våld Sexuellt utnyttjande, våldtäkt och situationer där du tvingas utföra handlingar mot din vilja.

  • Materiellt våld Våld mot materiella ting genom exempelvis förstörelse av föremål genom att slå i väggar och dörrar o. dyl.

  • Ekonomiskt våld Kontroll över pengar, tar lån i ditt namn eller vägrar dig finansiell överblick trots gemensam ekonomi o. dyl.


Se filmen om du hellre tar till dig information genom ljud och bild


Våld är aldrig svart eller vitt

Våldsutsattheten är ofta komplex och skiljer sig utifrån individens unika situation. Särskilt utsatt kan man vara när man har beroendeproblematik, funktionsnedsättning, lever med hedersrelaterat våld och förtryck, och/eller som HBTQ person.


Funktionsvariation

Individer kan vara utsatta för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, men våldet kan också vara riktat mot din funktionsvariation genom att du exempelvis nekas rätt medicin eller hjälpmedel. Du kan vara i beroendeställning till din partner eller anställd personal och ha svårt att förmedla din utsatthet till någon.


HBTQ-personer

Det som utmärker våldsutsatthet hos HBTQ-personer är att du kan ha en särskild sårbarhet till följd av den heteronorm som råder i samhället. Detta kan leda till homofobi och diskriminering i bemötandet av dig som våldsutsatt person. Som HBTQ-person riskerar du, utöver partnervåld, även att utsättas för hatbrott, hedersrelaterat våld och förtryck på grund av din sexuella läggning och/eller könsuttryck.


Beroendeproblematik

Utsatta med beroendeproblematik befinner sig ofta i en situation där risken att bli utsatt för våld ökar. Risken är stor att våldsutsattheten osynliggörs och fokus läggs på beroendet, vilket resulterar i att en person kan utsättas för diskriminering av olika instanser i samhället och inte får adekvat hjälp.


Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck kan se olika ut och är ofta utövat av familjen och släkten. Kontroll av individens sexualitet är central, vilket innebär att kollektivet har starka åsikter om hur du exempelvis skall leva och bete dig som kvinna. Att bryta mot familjens värderingar och normer kan innebära att du blir utfryst, hotad eller utsatt för våld.


Vill du veta mer?

Vi tror på utbildning och kunskap. Fördjupa dig gärna genom länkarna nedan!

Kontakt


Brottsofferjouren

Är du brottsutsatt, vittne eller anhörig? Kontakta Brottsofferjouren på 116 006


Kvinnofridslinjen

Du kan ockå ringa Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon för dig som utsatts för våld och hot; 020 50 50 50. Kvinnofridslinjen kan du även ringa om du är anhörig eller vän.


 

TryggtBoende


Kommentare


bottom of page