Skyddat Boende för ViNR/KSL/Vittnen/HRV | TryggtBoende

Skyddade boendelösningar

ViNR | HRV | Avhoppare | Vittnesskydd

Personer som är utsatta för Våld i nära eller Hedersrelaterat våld, Avhoppare samt Vittnesskydd

TryggtBoende är stolta över att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar speciellt anpassade efter just era behov. Vi riktar oss till såväl vuxna som medföljande barn och tror starkt på vikten av att kunna erbjuda hela familjen det stöd som det finns behov för. 

Avhopparverksamhet

De insatser vi erbjuder syftar till att bryta negativ utveckling eller en kriminell identitet. Genom vår expertis och olika insatser motiverar vi personen att lämna kriminalitet och dess strukturer för att skapa sig ett nytt liv med nya val.

Hedersrelaterat våld

Våra insatser för området "heder" spänner över flera områden och rör allt från rent skydd till traditionellt psykosocialt arbete samt uppbyggandet av ett nytt sammanhang med nya förutsättningar efter en placering. 

Vittnesskydd

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att stötta polisen i vittnesskyddsprocesser. Exempel på områden där vi kan hjälpa till är rådgivning, bevakning, transport och skydd vid rättegångar samt säkring av elektronisk utrustning.

Förfrågan

Förfrågan ställs på telefonnummer 0735-335492. Vi tar emot förfrågningar året om och dygnet runt via vårt journummer. Om du vill veta mer är du även välkommen att mejla till info@tryggtboende.nu