Våld i Nära Relationer | TryggtBoende

Våld i nära relationer (ViNR)

Sex vanliga frågor och snabba svar

 

TryggtBoende är experter på skyddat boende för de som utsatts för våld och hot, vi förstår att det ofta behöver gå fort! Därför har vi samlat sex vanliga frågor och deras snabba svar (alternativt kontaktuppgifter till de som kan ge snabba svar) nedan. Tveka inte för att kontakta oss om du undrar någonting som vi inte lyckats besvara nedan.

Vad kostar det?

Vi på TryggtBoende förstår att pengar spelar en roll när det handlar om skyddat boende och allt som hör detta till. Kontakta oss för snabb återkoppling om pris!

Kan ni hämta?

Ja! Tack vare vår långa erfarenhet inom person- och säkerhetstekniska insatser kan vi med stolthet erbjuda säkra transporter och upphämtning av klienten vid inskrivning.

Har ni plats?

Tack vare unika samarbeten med hyresvärdar runtom i landet kan vi i de flesta fall svara ja på denna fråga. Kontakta oss för att veta mer om vilka möjligheter som finns i ert område.

placeringsinfo@tryggtboende.nu  |  073 - 533 54 92

Har ni personal?

Vi har alltid rätt person på rätt plats. TryggtBoende har till ert förfogande barnsamordnare, socionomer, sociala uppsökare, skydds- och säkerhetsexperter med lång erfarenhet i branschen och av ViNR-arbete.

Hur får jag kontakt?

Tel. +46 (0) 73 - 533 54 92

placeringsinfo@tryggtboende.nu

Har ni kompetens?

Ja! TryggtBoende är utbildade i Freda, SARA, PATRIARK samt gedigen utbildning inom kognitiv terapi, kristeori, enskild metodik som MI, ROS-modellen, Signs of Safety och spetskunskap inom ViNR, kriminalitet och missbruk.​ Vi är även stolta över att kunna erbjuda risk- och sårbarhetsanalyser enligt ISO 31000:2018.