Skyddat Boende Tjänster och Lösningar | TryggtBoende

Skyddat Boende

- Tjänster och lösningar -

Trygga helhetslösningar för våldsutsatta

Vikten av att jobba med helheten

Vi arbetar med det traditionella sociala arbetet i kombination med skydd och integration. För oss är det viktigt att arbeta med helheten och skapa delaktighet och förståelse. Våra erfarenheter säger oss att krisen blir mindre om man har en planering för framtiden och fokus på ett nytt sammanhang. De flesta som placeras hos oss är i grunden både resursstarka och drivna att nå fram till ett självständigt liv. Därför erbjuder vi ett brett utbud av tjänster och lösningar inom skyddat boende som kan skräddarsys efter varje enskild individ. 

Socialt arbete

Säkerhet och skydd

Sammanhang och trygghet

Bostad