Skyddat Boende vid Avhopparverksamhet | TryggtBoende

Skyddat boende vid Avhopparverksamhet

Vår expertis inom Avhopparverksamhet

Vi erbjuder avhopparverksamhet för kriminella. Det kan vara unga människor som är på väg in i kriminalitet eller äldre personer som varit aktiva under en längre period. Denna insats kan ske via öppenvård i kombination med skyddat boende eller vittnesskydd beroende på klientens bakgrund och förutsättningar. 

Denna insats syftar till att hjälpa till att bryta en negativ utveckling eller en kriminell identitet, att stötta och motivera personen att lämna kriminalitet och dess strukturer och skapa sig ett nytt liv med nya val.
 

Områden

Vi arbetar med

 • Kontaktmannaskap

 • Individuella stödsamtal

 • Stöd och utbildning till anhöriga

 • Stöd i samverkan och samordning med myndigheter

 • Handledning till socialtjänst

 • Alkohol- och drogtester

Praktiska insatser

Praktiska insatser kan exempelvis vara

 • söka sysselsättning

 • kontakt med sjukvård och myndigheter

 • hjälp med att söka boende

 • om man bor via oss: hjälp med att sköta sitt boende

 • reda i sin ekonomi och hjälp med skuldsanering vid behov

 • stöd till en aktiv fritid

Vi tror på utbildning och kunskap

Om du vill veta mer är du hjärtligt välkommen att besöka någon av länkarna nedan
 

TryggtBoende har nära samarbeten med polis, socialtjänst, migrationsverket, rättsväsendet, sjukvård, skolor och olika advokatfirmor såväl som hyresvärdar runtom i Sverige för att säkra trygga boendelösningar.

 • LinkedIn
 • YouTube
 • Facebook
 • TikTok

TryggtBoende I Sverige AB    |     BOX 6009, 400 60 Göteborg     |    info@tryggtboende.nu     |     +46(0) 73-533 54 92

Skyddat Boende i Sveriges Län | TryggtBoende

TryggtBoende har som mål och vision att genom skräddarsydda helhetslösningar möjliggöra en nystart för alla individer som inte annars tillåts leva ett fredat liv.

© TryggtBoende i Sverige AB, 2021