top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

För en tryggare boendemiljö

Behovet av skyddade boenden ökar stadigt och det är viktigare än någonsin att kunna säkerställa att dessa platser faktiskt är en trygg och stödjande miljö för de som behöver det mest. Att vem som helt kan öppna ett skyddat boende i Sverige är en svaghet i systemet som vi arbetar för.

Information
TryggtBoende strävar efter tillståndsplikt för att garantera kvalitet och trygghet oavsett boende

Vi på TryggtBoende ser med tillförsikt fram emot att dessa verksamheter ska bli tillståndspliktiga med höga krav på utbildning och erfarenhet. Det är inte hotellrum vi säljer i denna bransch utan skydd, stabilitet och trygghet.


Så därför undrar vi hur någon utan kompetens kan:


1. Säkerställa kvalitet och professionalism

En av de mest avgörande anledningarna till att införa tillståndsplikt för skyddade boenden är att säkerställa att de uppfyller höga kvalitets- och professionalitetsstandarder. Genom att införa en ansökningsprocess och krav på lämplig utbildning och erfarenhet för de som driver och arbetar på dessa boenden kan vi skapa en miljö där de boende får adekvat vård och stöd. Detta kommer att bidra till att minimera risken för oseriösa aktörer som endast är ute efter ekonomisk vinning utan att prioritera de boendes välmående.


2. Skydda de boendes rättigheter och säkerhet

Tillståndsplikt ger möjlighet att noggrant utvärdera och övervaka skyddade boenden för att säkerställa att de upprätthåller de högsta standarderna för säkerhet och skydd. Det är av yttersta vikt att de boendes rättigheter respekteras och att de befinner sig i en trygg miljö där deras välbefinnande prioriteras. Genom att införa regelbundna inspektioner och utvärderingar kan man aktivt förebygga och åtgärda eventuella missförhållanden som kan uppstå – innan de eskalerar och orsakar verklig skada.


3. Främja samarbete och kunskapsutbyte

Genom att införa tillståndsplikt kan man skapa en strukturerad och organiserad bransch där olika skyddade boenden samarbetar, delar statistik och kunskap. Detta främjar öppenhet och ökad kompetens inom området, vilket i slutändan gynnar de boende. En reglerad bransch med tydliga riktlinjer skapar förutsättningar för att skapa bästa möjliga stödstrukturer och möjligheter för de som behöver skyddade boenden.


I sammanfattning anser vi att tillståndsplikt för skyddade boenden är en nödvändig åtgärd för att säkerställa en hög standard av vård, trygghet och stöd för de mest sårbara i samhället. Genom att implementera dessa regleringsåtgärder kan vi skapa en miljö där skyddade boenden verkligen blir en plats för återhämtning och stöd, snarare än en möjlighet för oseriösa aktörer att utnyttja de mest behövande.


Kort sagt vill vi jobba jämsides med andra aktörer som tillsammans med oss axlar ansvaret i att utveckla en långsiktig kvalitet och kompetens inom detta område.


- VD Joakim Ulmefors, 20 november 2023 i Omtanke Today.

Comments


bottom of page