top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Straffbart låta barn bevittna brott

Nu blir det straffbart att låta barn bevittna brott! Igår (den 26e maj 2021) röstade riksdagen igenom lagförslaget "Barnfridsbrott" vilket blir lag den 1a juli 2021.

svartvit bild på moder som pussar sitt barn
Från och med 1a juli 2021 blir det straffbart att låta barn bevittna brott.

Stärker barnens rättigheter

Denna nya lag stärker barnens rättigheter och innebär att ansvarsfrågan hamnar hos förövaren istället för hos brottsoffren. Det innebär också att det blir ett brott att utsätta barn för att bevittna våld mellan närstående person.

svartvit bild på moder som pussar sitt barn
Med denna lag ses barnet som brottsoffer

Barn blir brottsoffer

Med denna lag blir barn, som bevittnar våld, brottsoffer och får rätt till en särskild företrädare samt att de kommer kunna begära skadestånd. Vi på TryggtBoende har följt denna process ingående och hoppas att den nya lagen gör skillnad!


Läs mer


Lag som införs i Brottsbalken: Barnfridsbrott

 

TryggtBoende


Comments


bottom of page