• Jonas Ahl

Riskerna med att väcka reaktioner

De senaste dagarna har en bild florerat på LinkedIn som föreställer sex kvinnor med påsar över huvudet. De har papper i handen med viktiga texter om rätten till ett fredat liv. Kommentarerna florerar och man applåderar skribenten för att denne vågar. Som säkerhetschef kommer min reaktion som en kalldusch i samma sekund som jag ser vad som gjorts. Och jag ringde med en gång för att be de ta ner bilden från internet.

suddig svartvit bild på kvinnor
En förövare känner igen varje centimeter av sitt offer

En förövare känner igen varje centimeter av sitt offer

Först vill jag poängtera att jag och alla vi på TryggtBoende stöttar budskapet och tanken bakom initiativet, men som säkerhetschef ser jag stora risker med inlägg likt detta där man kan se offer eller härleda till specifika detaljer som väcker intressen hos förövare! Vi pratar ofta om sökperioder och högriskperioder, ett inlägg som detta kan trigga igång förövare till att bli aktiva i sitt sökande igen.

suddig svartvit bild på kvinnor
Sex kvinnor med plastpåsar över huvudet

Man bör ha i åtanke att en förövare kommer ihåg detaljer på sina offer som ingen annan gör. Tänk att du har ett barn och det försvinner, du ska nu beskriva det för polisen och därefter visar polisen bilder för er. Skulle du känna igen ditt barn på detaljer så som kroppen och händerna? Ja, det skulle nog majoriteten av oss föräldrar göra.


Riskanalys före mediadrev


Att man sedan kan härleda det till en organisation gör det bara än lättare för en förövare att få ett betydligt mindre sökområde. Sedan vet man deras personligheter och intressen. Du vet med största sannolikhet vad de skulle vilja syssla med eller studera. Ja, då går det fort att lista ut var och hur man ska koncentrera sitt sökande. Så när och om man ska göra inlägg likt detta, så måste man först göra en riskanalys och då se de faktiska risker man utsätter personer(na) för.


Därefter måste man gradera riskerna och komma överens om ens riskaptit. Med riskaptiten kommer man överens om de risker som kan uppstå och de man kan tycka är okej. Riksaptit är det samma som risker man anser sig kunna acceptera. Vi på TryggtBoende har givetvis hört av oss till de berörda ansvariga och lyft vår oro över denna bild med de.

 

Jonas Ahl

Säkerhetschef, TryggtBoende I Sverige AB

www.tryggtboende.nu