top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

EFTER PANDEMIN : Reflektioner från skyddat boende

Vi närmar oss Pandemidagen, dagen för att belysa virusforskning. Vi på TryggtBoende reflekterar kring hur pandemin påverkade de redan utsatta och hur vi som bransch och samhälle kan dra lärdom från vad som hände 2020-2022 för att vara bättre förberedda i framtiden.


Händer ovanpå varandra i solidaritet
Reflektioner inför Pandemidagen 31 januari

Tid för reflektion och insikt

Den årliga Pandemidagen, 31 januari, närmar sig och trots att huvudsyftet är att belysa vikten av virusforskning vill vi skänka en tanke på en annan form av skydd. Nämligen samhällets skydd av de som redan innan pandemin var utsatta. De som levde med våld i nära relationer. Vårt dagliga arbete gav oss unika insikter i de utmaningar som pandemin skapade för dessa individer och familjer.


Före pandemin

Innan pandemin utgjorde de ledigheter som kom med högtider (och olika former av firanden) redan en tuff period för de som lever med våld. När våldsutövaren inte är upptagen med arbete befinner sig offren ofta direkt i "skottlinjen". Skillnaden var att även under ledigheten, före pandemin, fanns ett nätverk av möten med omvärlden under vilka det gavs möjlighet att signalera och fly undan våldet.


Pandemins hotbilder

I samband med de första signalerna av en begynnande pandemi började vi märka av en oroande trend i samtal med våra klienter. Hotbilder växte fram i samband med at de viktiga mötena med omvärlden begränsades till att ta plats inuti hemmet tillsammans med förövaren.


För den vuxna innebar pandemin ett halverat skyddsnät med inställda live möten och konferensresor som annars innebar att få vara fredad. Istället befann de sig i hemmet tillsammans med sina våldsutövare när mötena bytts ut mot videosamtal.


För barnen skapades nya hotbilder i samband med att skolor stängde och fritidsaktiviteterna ställdes in. Här riskerade de att förlora sina sista kopplingar till ett lyssnande öra i form av trygga, stödjande vuxna.


Samhällets utmaningar

Även de vardagliga mötena ute i samhället försvann under pandemin så som de med läkare och socialsekreterare som kunde ta plats i trygga rum där man mellan fyra väggar kunde flagga för vad som pågick där hemma. Istället erbjöds videosamtal från hemma i köket med förövaren i rummet intill.


Vår stora utmaning som samhälle är at säkra och stötta de våldsutsatta under längre hemmavistelser. Instanser behöver anpassa sig för att mötas på nya platser och förses med de verktyg som behövs för att kunna skapa trygga mötesrum trots pandemins begränsningar.


Skyddande strukturer

Vi hoppas att det värsta av pandemin är över och vill, i lugnet detta hopp medför, uppmana till lärdomar från det som varit. Att som samhälle bli bättre förberedda för att skydda och fånga upp utsatta om vi utsätts för en "nästa gång". Gemensamt kan vi bygga en mer stöttande och skyddande struktur för alla.


 

Team TryggtBoende


Comments


bottom of page