top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

En stalker på fickan

Vi på Tryggt boende tycker att det är oerhört viktigt att ständigt utveckla oss kring säkerhet och skydd. Vi har därför en säkerhetsansvarig anställd hos oss som hjälper placerade och medföljande barn, samt övrig personal att hålla en hög nivå av skydd.

svartvit bild på mobiltelefon samsung i jeansficka
Klienter tänker ofta att tekniskt skydd innebär att stänga av platstjänster, men det är inte tillräckligt

Räcker det att stänga av platstjänster?

Vi hör ofta när klienter kommer till oss att de hört att tekniskt skydd innebär att stänga av platstjänster i mobiltelefon, platta och dator.


Att stänga av platstjänster är bara en lösning för om man inte vill bli hittad i det initiala skedet, men det fungerar bara tills den som är placerad använder sin telefon igen. Att stänga av platstjänster pausar bara hotet om ens det, men så fort kvinnan laddar ner en app eller sätter på Google maps så kan man lokalisera vart hon befinner sig och hotet blir aktivt igen. Att tro att detta ändå skulle räcka är en falsk trygghet då flertalet appar i vår moderna teknikvärld går att fjärrstyra, tänk bara på hur funktionen "hitta min telefon" fungerar?


Det är lättare än du kan ana att ha koll på någon annans telefon.

Har du även någon gång själv funderat på hur det kommer sig att exempelvis annonser med olika artiklar du nyss pratat med en vän om att köpa (t.ex. resor eller möbler) kommer upp så passande när du går in på Instagram, Facebook eller andra social medier så är det för att telefons appar "hört dig". Det är därför lättare än du kan ana att ha koll på någons telefon och flöde.


Viktigare än någonsin med teknikkunskap


Därför är det viktigare än någonsin att vi som arbetar med att skydda utsatta klienter verkligen vet vad vi gör för att se till att de vi skyddar inte blir hittade genom så enkla medel som telefonen. Därför jobbar vi ständigt med att utbilda och säkerhetsställa klienterna.


När vi pratar säkerhet menar vi att det är otroligt viktigt att all personal som arbetar med säkerhet verkligen har koll på hur tekniken fungerar och är uppdaterad på den tekniska utveckling som sker i samhället.


svartvit bild på samsung mobiltelefon i jeansficka
Personal inom säkerhet behöver teknisk kompetens

Kortsiktigt att beslagta mobilen


När vi pratar säkerhet menar vi att det är otroligt viktigt att all personal som arbetar med säkerhet verkligen har koll på hur tekniken fungerar och är uppdaterad på den tekniska utveckling som sker i samhället. Att tro att man som personal löser situationen genom att ta ifrån en klient telefonen är inte heller en bra lösning i längden.
Att ta telefonen är att göra det lätt för sig som boendepersonal, men av erfarenhet vet vi att klienter behöver sin telefon och att det är svårt när ensamheten slår till. Sociala medier har en stor betydelse som kontaktyta och för social stimulans. Framförallt för placerade barn och tonåringar. Vår erfarenhet är att om man tar telefonen hittar klienten och barnen bara nya sätt att möta sina behov exempelvis genom att låna någons telefon, platta eller dator och utsätter sig för ännu större risker i slutändan.


Experter inom teknisk säkerhet

Vår säkerhetsansvarig arbetar därför aktivt med att det tekniska, fysiska, informationssäkerhet och mentala skyddet ska synliggöras. De som är placerade ska känna att de har kontroll över sin situation.


Under en placering hos oss arbetar vi med kontinuerlig handledning till personal, klienter och dess barn samt till socialtjänsten. Vi både pratar om säkerhet och utbildar våra klienter i säkerhetstänk. Vi arbetar utifrån teknisk, fysisk, informations- säkerhet och mental trygghet. Vår tanke är att vi utbildar för framtiden så de kan lära sig att skydda sig själva att hantera framtidens moderniteter.


För oss är viktigt att klienterna lär sig att klara av det tekniska skyddet på egen hand så den kan fixa det även när placeringen är avslutad. Det är viktigt för framtiden att klienten själv vet när den skaffar sig en telefon eller dator hur den skall säkra sin trygghet.


Säkerhetsplanering

Inför, under och när en placering skall avslutas gör vi även säkerhetsplaneringar ihop med klienten och medföljande barn. Vi gör även riskbedömningar inför t.ex. rättegångar, besök eller resor.


På Tryggt boende i Sverige AB har vi valt att arbeta aktivt just med skydd då vår erfarenhet är att om inte klienter och barnen får ordentligt med information om hur de själva skall arbeta med sitt skydd så kommer de snabbt bli röjda i framtiden. För varje tillfälle en klient blir röjd innebär det att den får börja om i sin process, vilket är både tidskrävande och även i slutändan ekonomiskt dyrt.


Tryggt boende arbetar med skyddade boenden lösningar. Vi har just nu lediga platser, vi kan ta emot jour (dygnet runt) eller efter planering.

 

Yorumlar


bottom of page