Om TryggtBoende i Sverige AB

Om oss

TryggtBoende i Sverige AB

TryggtBoende är ett team av ViNR- experter (Våld i Nära Relationer) som gemensamt identifierat en brist på marknaden vad gäller skyddslösningar från ax till limpa. Vi erbjuder kompetens från hotbildens påverkan på hela familjen till steget vidare bort ifrån hotet och utanförskapet in i en fredad vardag.

Vad vi jobbar med

  • Skydd och säkerhet

  • Stödsamtal

  • Barnsamtal

  • Utslussning

  • Trygga flyttar

  • Socialt arbete

  • Konflikthantering

  • Anhörighetssamtal

  • Förstahandskontrakt

  • Risk- och sårbarhetsanalyser

Barnen i fokus

TryggtBoende sätter barnen i främsta rummet och för gärna och ofta det viktiga samtalet om hur barn påverkas av våld i familjen.

 

Vår breda expertis gör det möjligt att skapa skräddarsydda lösningar som stödjer och uppmärksammar barnens behov.

 

Med hjälp av trygga samarbeten med föräldrar, socialtjänst, sjukvård och psykiatri kan vi erbjuda barnet det stöd de förtjänar.

TryggtBoende har barnsamordnare

Erfarenhet

TryggtBoende är experter i vår bransch med bred kunskap och lång erfarenhet av socialt arbete, såväl som placerare som utförare.

 

Vi är utbildade i Freda, SARA och PATRIARK, har gedigen utbildning inom kognitiv terapi, kristeori, Signs of saftey, enskild metodik som MI, ROS-modellen och spetskunskap inom kriminalitet och missbruk.​

I tillägg har vi säkerhetsexperter som är ledande i sin bransch vad gäller skyddsinsatser för utsatta med varierande hotbilder. Tillsammans kan vi skapa helhets täckande, skräddarsydda säkerhetslösningar för så gott som varje scenario.

 

Tveka inte för att ta kontakt med oss för mer information om vår expertis.
 

Bolagsinfo

Tryggtboende i Sverige AB

Org.nr: 559245-8441

BOX 6009

400 60 Göteborg

Västra Götalands län

Bransch: Hälsa & Sjukvård

- Vård & Omsorg med Boende

Svensk Näringsindelning

87902 - Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna