TryggtBoende - Kunskapsportalen

Kunskapsportalen

Välkommen till TryggtBoendes kunskapsportal

Vi på TryggtBoende tror på att utbilda såväl tjänstemän som privatpersoner så att vi tillsammans har en bredare förståelse och kunskap om våldet, säkerheten och hur man skyddar sig och/eller andra. Här är vår portal för att kunna sprida kunskap. Välkommen till vår kunskapsportal.