TryggtBoende - Blanketter

Blanketter, kom ihåg- och kontaktlistor

Denna sida finns till för alla som är kapabla att göra någonting åt våldsbrottssituationer i samhället. Denna sida är under uppbyggnad och inom kort finner du som privatperson alla nedladdnings- och ifyllbara blanketter, att göra- listor, att tänka på- listor och kontaktinformation du behöver för att göra skillnad för dig själv och/eller någon annan. 

 

Utsatt

Du som utsatts för våldsbrott kan här finna blanketter, kom ihåg- listor och kontaktinformation som är bra att ha till hands inför, under och efter eventuell flykt. Denna sida är under uppbyggnad och inom kort kommer mer information att finnas tillgänglig för detta segment!

Hjälplista

- Om du behöver fly -

Ladda ned din hjälplista med viktigt att tänka på om du behöver fly hemmet (PDF)

Anmälningsprocessen

- Steg för steg -

Vi tar dig igenom anmälningsprocessen inför det viktiga första förhöret.

Om Skyddade personuppgifter

Här berättar vi mer om hur du ansöker om skyddade personuppgifter (PDF)

 

Anhörig

Du som anhörig till den utsatts för våldsbrott kan här finna blanketter, kom ihåg- listor och kontaktinformation som är bra att ha till hands som råd och vägledning. Denna sida är under uppbyggnad och inom kort kommer mer information att finnas tillgänglig för detta segment!

Orosanmälan

- Våld i Nära Relation -

Om du bevittnat våld fyller du i denna orosanmälan och skickar in till socialtjänsten (PDF).

 

Vittne

Du som bevittnat, sett eller hört våldsbrott utövas mot någon annan finner här blanketter, kom ihåg- listor och kontaktinformation som är bra känna till. Denna sida är under uppbyggnad och inom kort kommer mer information att finnas tillgänglig för detta segment!

Orosanmälan

- Våld i Nära Relation -

Om du bevittnat våld fyller du i denna orosanmälan och skickar in till socialtjänsten (PDF).

 

Våldsutövare

Du som är våldsutövare och söker hjälp för att sluta finner här blanketter, kom ihåg- listor och kontaktinformation till organisationer som exempelvis telefonlinjen "Välj att sluta". Denna sida är under uppbyggnad och inom kort kommer mer information att finnas tillgänglig för detta segment!

Orosanmälan

- Våld i Nära Relation -

Om du bevittnat våld fyller du i denna orosanmälan och skickar in till socialtjänsten (PDF).